Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Different Life

Zajišťování informační činnosti v oblasti práv zvířat, životního prostředí a lidských práv. Vydávání časopisu, výroba triček s potiskem a …

MAS Labské skály

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je ochrana regionu Labské skály a podpora cestovního ruchu, ochrana kulturního a přírodního dědictví, podnikání v rámci regionu, práce s dětmi a mládeží, aktivity na ochranu přírody a ekovýchova a vytváření pracovních …
774 884 805

Český svaz ochránců přírody, 37/02 ZO Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obnovou přírody, krajiny a životního prostředí, ekologickou výchovou a podporou trvale udržitelného života. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme služby …

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hasina Louny

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírody a krajiny, podporování ekologické výchovy, dokumentování stavu a vývoje složek životního prostředí. Mapování a naplňování databáze zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, péče o přírodní památku Údolí Hasiny u Lipence i organizování akce Den …
604 956 991

Přátelé zeleného údolí Muldy

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochrannou životního prostředí v …
737 283 455

Správa Národního parku České Švýcarsko

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na péči o národní park. Zajišťujeme environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro veřejnost. Specializujeme se na monitoring, výzkum a dokumentaci přírodního i kulturního dědictví v národním parku. Zabýváme se ochranou celých …
412 558 557

Občanské sdružení Šťovík - Teplice

Sdružení se zaměřuje na ekologii a společenský rozvoj. Pro odbornou i laickou veřejnost připravujeme semináře, přednášky, výlety a exkurze. Nabízíme …

SEVEROČESKÝ OCELOT

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení, které se zabývá ochranou přírody a …

Kuprospěchu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení se zaměřením na kulturní a sociální regeneraci v oblasti kultury, umění či ekologie. Zajišťujeme podporu talentů a tvorbu pracovních příležitostí. Realizujeme kulturní, umělecké, environmentální a sociální projekty. Poskytujeme …
739 320 640

4. ZO ČSOP TILIA

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme ekologické poradenství. Pracujeme s …
605 412 900

MIE o. s.

 – Naplánovat trasu
Podpora místních a ekologických aktivit. Provoz ekofarmy, nabídka exkurzí, vyjížděk na koních, provádění adopcí stromů na …
602 661 912

Český svaz ochránců přírody Děčínsko

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ekologickou výchovu a odbornou činnost v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, mapování starých odrůd ovocných dřevin a jejich návrat do krajiny, praktickou ochranu přírody, ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova a …

Spolek Pod Studencem

 – Naplánovat trasu
Mapování, ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, ochrana přírody a …
725 240 048

STAROSTI - SORGE o.s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o zachování a zlepšování kvalit životního či kulturního prostředí i další všestranný rozvoj východní části Českého středohoří. Pořádáme kulturní a společenské …
733 530 236