Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, Olomouc - Svatý Kopeček

 – Naplánovat trasu
Provozování dětského diagnostického ústavu a střediska výchovné péče. Poskytuje péči dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření a také ambulantní a poradenské služby dětem a mladistvým, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním, nebo vystaveni nepříznivým podmínkám sociálním, rodinným i …
585 385 106

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - Šunychl

 – Naplánovat trasu
Provoz diagnostického ústavu poskytuje péči dětem, které nemají ukončenou povinnou školní docházku. Poskytuje psychologické nebo speciálně pedagogické služby. Zařízení je určeno pro chlapce s kapacitou deseti dětí. Zaměřujeme se na snižování psychosomatického napětí, zajišťujeme psychologickou …
596 133 371

Dětský diagnostický ústav Brno

 – Naplánovat trasu
Jsme diagnostické zařízení tzv. prvního kontaktu pro děti, které mají být umístěny v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Přijímáme děti školního věku s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo předběžným opatřením o umístění, které ve všech případech vydává …
543 420 751

Dětský diagnostický ústav Brno

 – Naplánovat trasu
Provoz diagnostického zařízení pro první kontakt s dětmi s nařízenou ústavní výchovou. Mezi námi nabízené služby patří ambulance, skupinové práce s dětmi, rodičovské skupiny, canisterapie, výtvarné projekty, nízkoprahové taneční kurzy a vedení studentských …
549 240 166

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - Šunychl

 – Naplánovat trasu
Provoz diagnostického ústavu poskytuje péči dětem, které nemají ukončenou povinnou školní docházku, dětem s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo s nařízeným předběžným …
596 013 711

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

 – Naplánovat trasu
Provozujeme výchovný ústav pro chlapce starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Kapacita zařízení je 48 dětí. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a …
515 300 838

Výchovný ústav, ZŠ, SŠ a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Výchovný ústav poskytuje péči dětem, u nichž byla nařízena nebo uložena ústavní, ochranná výchova nebo vydáno předběžné opatření. Kapacita zařízení je 84 …
566 523 132

Výchovný ústav, ZŠ, SŠ a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Výchovný ústav poskytuje péči dětem, u nichž byla nařízena nebo uložena ústavní, ochranná výchova nebo vydáno předběžné opatření. Kapacita zařízení je 84 …
602 525 793

Výchovný ústav, ZŠ, SŠ a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Výchovný ústav poskytuje péči dětem, u nichž byla nařízena nebo uložena ústavní, ochranná výchova nebo vydáno předběžné opatření. Kapacita zařízení je 84 …
778 402 216

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové, Říčařova 277

 – Naplánovat trasu
Zajišťování psychologického a pedagogického komplexního vyšetření dětí od 3 let do ukončení povinné školní docházky. Během diagnostického pobytu jsou děti podrobeny komplexnímu vyšetření zdravotnímu, psychologickému, speciálně pedagogickému a současně probíhá i sociální …
495 211 809

Domov Kopretina Černovice

 – Naplánovat trasu
Nabídka rehabilitační péče klientům s mentálním postižením od tří let věku v zařízení i v rodině. Péče zahrnuje těsnou spolupráci s rodinou, náhradní domov s programem k dosažení co nejvyšší kvality života, facilitační programy - týmovou spolupráci, ucelenou rehabilitaci, ošetřovatelskou …
565 427 111

Centrum sociálních služeb Tloskov

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby. Provozujeme denní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení. Nabízíme odlehčovací služby, ranou péči a sociální rehabilitaci pobytovou. Pořádáme akreditované rekvalifikační kurzy. Poskytujeme léčebnou preventivní péči a …
317 740 111

Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a ZŠ Homole

 – Naplánovat trasu
Provozujeme diagnostické zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy dětí a mládeže. Součástí areálu jsou ubytovací a stravovací prostory, klubovny dětí, ordinace, izolace, pracovna psychologa i speciálního pedagoga. Zajišťujeme sportovní, turistické, technické, kulturní či hudební …
(1)
387 203 491

Dětský diagnostický ústav a ZŠ Praha 4

 – Naplánovat trasu
Provoz dětského diagnostického zařízení se zaměřením na ústavní nebo ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči. Umisťujeme děti do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů. Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla osm …
(1)
241 724 245