Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace SCHOTT CR

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
571 686 111

Ředitelství

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb. Usilujeme a podporujeme důstojné a aktivní stáří s cílem zachování kvality života. Naší snahou je umožnit klientům, jimž jsou naše služby určeny, žít pestrý, smysluplný, odpovědný, plnohodnotný a kvalitní …
573 500 761

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace CRYSTALEX závod Karolinka

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
571 425 726

OSSZ Zlín

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s …
571 420 617

Odborový svaz KOVO

Zajišťujeme poradenství a pomoc v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu. Podílíme se na řešení problémů státní sociální politiky a postavení zaměstnanců. Poskytujeme právní poradenství. Zaměřujeme se na pořádání kurzů a …

ZO OS KOVO Groz-Beckert s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb odborových …

Odborové sdružení železničářů ZO ČD železniční stanice

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového …
972 774 462

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace SCHOTT Flat Glass CR

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …

Odborový svaz Unios

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu. Pořádáme sportovní akce, semináře a rekreace pro …
777 310 506

Dům sociálních služeb Návojná

 – Naplánovat trasu
Poskytování ústavní sociální péče. Zajišťujeme stravu, ubytování, pomoc při osobní hygieně a zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Nabízíme sociálně terapeutickou a aktivizační činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
577 335 437

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Poskytování služeb dětem, mládeži a dospělým občanům s mentálním postižením či přidruženými tělesnými vadami i pomoci při začleňování do …

Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Střílky

 – Naplánovat trasu
Provoz výchovného ústavu. Děti jsou rozděleny do šesti výchovných skupin po maximálním počtu 8 dětí. Jsou ubytovaní ve dvou až třílůžkových pokojích. Nabízíme dětem možnost vyzkoušet si ve skupině vaření, úklid, praní, aj. Snažíme se je učit …
573 375 015

Domov na Dubíčku

Nabídka sociálních služeb pro dospělé a mentálně postižené …