Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Základní organizace odborového svazu Kovo Tesla Přelouč

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace sdružující pracovníky kovozpracujícího průmyslu. Zajištění poradenství a pomoci v majetkoprávních a pracovněprávních …
466 672 648Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace ADFORS - LCP

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
465 525 510

ZO OSD Chrudim

 – Naplánovat trasu
Základní organizace sdružuje nejen členy z řad řidičů Arriva, ale i řidiče firmy Dadrus Dachovský, ICOM transport a.s., ČSAD Logistik Ostrava a.s., Wlach Transport Polná, ASA Dačice, zaměstnance ČSAD Bus Chrudim a.s., Městské policie Pardubice, Iveco Czech Republic a.s. a NIKEY …
469 318 118

Základní organizace OS Kovo při Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav, závod Kvasiny

 – Naplánovat trasu
Poskytování ochrany práv, zájmů a potřeb svých členů, a to v oblastech pracovněprávních, mzdových a …

ZO Odborového svazu pracovníků obchodu Tesco Stores ČR, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového …

ZO OS KOVO ŽĎAS

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme činnost odborového …
728 085 967

Základní organizace ČMOSA při Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu v Dobrušce

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb našich členů v oblastech pracovněprávních, mzdových a …

Odborový svaz pracovníků obchodu

Jsme občanské sdružení zabývající se ochranou a prosazováním práv a zájmů svých členů. Specializujeme se na zlepšování pracovních, mzdových, profesních, materiálních, sociálních a kulturních zájmů. Poskytujeme poradenství v pracovněprávních a mzdových otázkách. Vedeme kolektivní …

Odborový svaz KOVO

Zajišťujeme poradenství a pomoc v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu. Podílíme se na řešení problémů státní sociální politiky a postavení zaměstnanců. Poskytujeme právní poradenství. Zaměřujeme se na pořádání kurzů a …

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
495 523 267

Základní organizace Odborového svazu Echo Rubena a.s. Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na prosazování a obhajobu ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních …