Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
465 525 510

Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou

Provoz poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou. Poskytování psychologického a sociálně-právního poradenství a dalšího. Pomáháme dětem bez rodičů prostřednictvím víkendových výcvikových pobytů, emailového poradenství, skupin osobnostního růstu a …


OSSZ Ústí nad Orlicí

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

Domov u fontány

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb domova pro seniory se zvláštním režimem. Nabízíme poskytování nepřetržité sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče klientům, kteří ji z důvodu svého hendikepu …
(1)
466 959 166

Sociální služby města Pardubic

 – Naplánovat trasu
Zajišťování služeb sociální péče pro …
466 614 229

ZO OSD Chrudim

 – Naplánovat trasu
Základní organizace sdružuje nejen členy z řad řidičů Arriva, ale i řidiče firmy Dadrus Dachovský, ICOM transport a.s., ČSAD Logistik Ostrava a.s., Wlach Transport Polná, ASA Dačice, zaměstnance ČSAD Bus Chrudim a.s., Městské policie Pardubice, Iveco Czech Republic a.s. a NIKEY …
469 318 118

Domov na zámku Bystré

Poskytujeme pobytovou sociální službu osobám od 3 let věku s mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením. Nabízíme ubytování v jednolůžkových až třílůžkových pokojích se zajištěním stravování. Zajišťujeme mírnou, částečnou i úplnou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní …

Domov na hradě Rychmburk

Poskytování ubytování a sociální péče chronicky duševně nemocným. Naším cílem je podporovat tyto lidi v soběstačném životě. Pořádáme pro ně společenské akce a realizujeme jejich vlastní kulturní …


Domov u studánky

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ústavní sociální péči. Domov může pečovat až o 88 klientů. Domov má tři hlavní budovy - Oddělení a Okál a Modrý dům. Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových …
465 507 700

Domov pod Kuňkou

 – Naplánovat trasu
Poskytování pobytových sociálních služeb - domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné …
(1)
466 415 636

Základní organizace odborového svazu Kovo Tesla Přelouč

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace sdružující pracovníky kovozpracujícího průmyslu. Zajištění poradenství a pomoci v majetkoprávních a pracovněprávních …
466 672 648

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace ADFORS - LCP

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …