Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
377 211 480

Odborový svaz Kovo, Základní organizace Panasonik Plzeň

 – Naplánovat trasu
Prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů členů svazu. Zastupujeme členy v jejich individuálních nárocích a sporech se zaměstnavatelem. Poskytujeme materiální zabezpečení, právní a odbornou pomoc a sociální …
378 211 114


Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
377 226 046

MOO OS TOK Klatovy

 – Naplánovat trasu
Hájení zájmů pracovníků textilního, oděvního a kožedělného …
376 321 031

Základní odborová organizace OS SOO Finanční úřad pro Plzeňský kraj

 – Naplánovat trasu
Provozujeme odborový svaz finančního úřadu v …
377 160 111

Odborové sdružení železničářů

 – Naplánovat trasu
Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních i osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní …
737 275 051

ZO OS KOVO Grammer CZ, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme odborový …

OSPO Jednota SD v Tachově

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového svazu pracovníků …
374 752 515

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace SKLÁRNA Heřmanova Huť, a.s.

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …

Odborový svaz pracovníků zemdělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR, Územní organizace Nýřany-Pankrác

 – Naplánovat trasu
Sdružování zemědělských pracovníků. Zajišťování poradenství a pomoci v majetkoprávních a pracovněprávních …

Odborový svaz KOVO

Zajišťujeme poradenství a pomoc v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu. Podílíme se na řešení problémů státní sociální politiky a postavení zaměstnanců. Poskytujeme právní poradenství. Zaměřujeme se na pořádání kurzů a …

ZO OS zdravotnictví a soc. péče ČR - Domažlická nemocnice a.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového …
379 722 777