Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Domov Petra Mačkov

Poskytujeme komplexní péči pro 122 klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízíme pobytové, ošetřovatelské i lékařské služby. Věnujeme se jízdě na koni, sportu, vaření, paličkování a výrobě ručního papíru. Zajišťujeme terapeutické aktivity i …

Denní a týdenní stacionář Klíček

Provoz týdenního a denního stacionáře pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným …

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův Hradec

Provozujeme výchovný ústav pro dívky od 15 do 18 let, které pro své zdravotní, tělesné a psychické onemocnění nemohou být umístěny v běžném výchovném …

Sociální služby Města Milevska

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme základní sociální poradenství nebo pečovatelské služby. Půjčujeme rehabilitační pomůcky. Zajišťujeme také dovoz stravy …
382 522 125

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

Poskytování sociální péče osobám s mentálním a přidruženým kombinovaným postižením. Provoz denního a týdenního stacionáře a chráněného bydlení. Zajištění výchovně vzdělávacích činností. Možnost využití počítačového kurzu, sportovního klubu, realizace v hudební či divadelní skupině, …

Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a ZŠ Homole

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální poradenství. Zaměřujeme se na problémové a poruchové chování, poruchy přizpůsobivosti a úzkostné poruchy u dětí a mládeže od 3 let do ukončení středního vzdělání. Pro školy nabízíme diagnostiku vztahů třídního kolektivu, sekundární prevenci či konzultace pro …
383 324 717

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Provoz centra sociální péče s denním i týdenním stacionářem. Nabídka sociálních služeb pro klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Provoz tří samostatných dílen a to keramické, truhlářské a ateliéru pedigu. Pravidelná podpora při vytváření a zdokonalování pracovních …

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb občanům. Nabídka pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně a uplatnění práv. Zajištění stravy a zprostředkování kontaktu se společenským …
383 312 277

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální péči pro osoby od věku 18 let mužského pohlaví s mentálním postižením, případně i s přidruženými kombinovanými vadami. Nabízíme základní zdravotní, ošetřovatelskou, výchovnou a sociální péči. Snažíme se zapojovat uživatele do běžného …
383 411 022

G - centrum Tábor

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování a sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi. Poskytování emocionální podpory a sociálního …
381 261 575

Domov Lidmaň

Provoz domova pro osoby se zdravotním postižením a nabídka chráněného bydlení. Zaměřujeme se na spolupráci s rodinami a blízkými osobami uživatelů, podporu při zapojování do veřejného života a péče o vlastní osobu a zdraví, posílení sociálního splývání se společností a samostatné …

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, ZŠ a školní jídelna Počátky

 – Naplánovat trasu
Provoz výchovného ústavu pro dívky se sociálním …
565 495 384

Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby potřebné pro sociální začlenění osob s mentální retardací nebo poruchami vývoje. Provozujeme pečovatelský domov s kapacitou 125 osob a chráněné bydlení pro 29 osob. Zajišťujeme stravování a zdravotní péči. Pořádáme společenské …
317 833 201

Domov Jeřabina Pelhřimov

Nabídka péče o muže a ženy s mentálním postižením, zrakovými, sluchovými, řečovými a tělesnými vadami. Nabízíme chráněné bydlení. Důraz klademe na samostatnost, podporu rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti, seberealizaci, snižování závislosti na poskytované sociální …