Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
386 359 264

Odborové sdružení železničářů - ZO - ČD - TELEMATIKA

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového sdružení …

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
384 340 134

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace CHLUM U TŘEBONĚ

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
723 742 026

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Nezávislé sdružení právnických a fyzických osob sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů. Zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků. Vyvíjí studijní, informační, dokumentační, vzdělávací a expertní …
381 213 332

OSSZ České Budějovice

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

Odborový svaz KOVO

Zajišťujeme poradenství a pomoc v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu. Podílíme se na řešení problémů státní sociální politiky a postavení zaměstnanců. Poskytujeme právní poradenství. Zaměřujeme se na pořádání kurzů a …

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace LAUFEN CZ s.r.o., provozovna Bechyně

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
381 400 235

Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a ZŠ Homole

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální poradenství se zaměřením na krizové situace dítěte a poruchy chování. Nabízíme služby pro děti a mládež, rodiče či pedagogy. Našimi klienty jsou děti s výchovnými a výukovými problémy jako jsou špatný prospěch, záškoláctví, krádeže, útěky z domova i agresivní …
386 355 888

ZO OS KOVO, DURA Automotive CZ, k.s.

 – Naplánovat trasu
Činnost odborového …
605 177 712

Odborový svaz pracovníků obchodu

Jsme občanské sdružení zabývající se ochranou a prosazováním práv a zájmů svých členů. Specializujeme se na zlepšování pracovních, mzdových, profesních, materiálních, sociálních a kulturních zájmů. Poskytujeme poradenství v pracovněprávních a mzdových otázkách. Vedeme kolektivní …


Odborová organizace - ZŠ Bezdrevská ul.

 – Naplánovat trasu
Prosazování a obhajoba zájmů členů odborové …
385 524 203

Denní a týdenní stacionář Klíček

Provoz týdenního a denního stacionáře pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným …