Firmy

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
384 340 134

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
386 359 264

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace CHLUM U TŘEBONĚ

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
723 742 026

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Nezávislé sdružení právnických a fyzických osob sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů. Zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků. Vyvíjí studijní, informační, dokumentační, vzdělávací a expertní …
381 213 332

Odborové sdružení železničářů - ZO - ČD - TELEMATIKA

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového sdružení …

OSSZ České Budějovice

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

Sociální služby Města Milevska

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme základní sociální poradenství nebo pečovatelské služby. Půjčujeme rehabilitační pomůcky. Zajišťujeme také dovoz stravy …
382 522 125

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Provoz centra sociální péče s denním i týdenním stacionářem. Nabídka sociálních služeb pro klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Provoz tří samostatných dílen a to keramické, truhlářské a ateliéru pedigu. Pravidelná podpora při vytváření a zdokonalování pracovních …

Odborová organizace - ZŠ Bezdrevská ul.

 – Naplánovat trasu
Prosazování a obhajoba zájmů členů odborové …
385 524 203

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace LAUFEN CZ s.r.o., provozovna Bechyně

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
381 400 235

Základní odborová organizace Odborového svazu pracovníků obchodu AHOLD ČR a.s. Albert

 – Naplánovat trasu
Nabízíme kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem pro zlepšení podmínek …
910 111 387

Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a ZŠ Homole

Poskytujeme sociální poradenství. Specializujeme se na individuální a skupinové práce s dětmi a mládeží, diagnostiku, poradenství, ambulantní vedení klientů s poruchami chování či s negativními projevy v sociálním vývoji. Dále nabízíme individuální, rodinné a skupinové …

Odborový svaz pracovníků obchodu

Jsme občanské sdružení zabývající se ochranou a prosazováním práv a zájmů svých členů. Specializujeme se na zlepšování pracovních, mzdových, profesních, materiálních, sociálních a kulturních zájmů. Poskytujeme poradenství v pracovněprávních a mzdových otázkách. Vedeme kolektivní …

ZO OS Kovo při a.s. Jihostroj

 – Naplánovat trasu
Organizační jednotka s vlastní právní subjektivitou zastupující zaměstnance, v jejich oprávněných pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmech. Sdružujeme a zastupujeme zaměstnance několika strojírenských firem českokrumlovského regionu. Pomáháme, radíme, sjednáváme kolektivní …
728 727 664