Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Armáda spásy v České republice, z. s.

Poskytujeme sociální služby na základě křesťanských zásad pro osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci - pro osoby bez domova, rodiny s dětmi, seniory. Pořádáme sbírky a charitativní akce. Provoz nízkoprahového centra pro děti a …

Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově

Poskytujeme sociální služby pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Kapacita zařízení je 76 klientů. Zajišťujeme ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Nabízíme zdravotní péči a fakultativní …

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Začleňování klientů do běžného způsobu života a ochrana jejich práv v rizikových situacích. Poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. Zajištění ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní …

Sociální služby

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby, pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci. Pořádáme volnočasové aktivity nabízejí pracovníci aktivizačního oddělení. Kvalitní stravu připravují pracovníci …
352 370 137

Sociální služby

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního či mentálního postižení. Cílovou skupinou jsou dospělé osoby s těžkým chronickým, neurologickým onemocněním, nebo tělesným postižením způsobujícím trvalou závislost na péči druhé …
352 622 351

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

Nabízíme pobytovou službu sociální péče v domově pro osoby se zdravotním postižením osobám od 19 let věku neomezeně, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentální a kombinované …

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poskytování celoročního pobytu a péče dětem od 3 let, mládeži a dospělým bez věkového omezení. Poskytujeme poradenský servis, metodickou podporu, psychologické a speciálně pedagogické vyšetření dětí ve věku povinné školní …

Městský ústav sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Ústav poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - domov pro seniory, pečovatelskou službu a odlehčovací služby. Ústav zajišťuje pomoc a podporu seniorům a lidem s postižením při jejich začleňování do …
474 375 414

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře

Poskytujeme sociální služby pobytové s celoročním ubytováním, poskytnutí základních činností sociálních služeb (péče o osobu, hygiena, strava, výchovné a aktivizační činnosti, sociální poradenství, pracovní terapie, sociální poradenství, uplatnění zájmů, zdravotní péči, možnost školní …

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice

 – Naplánovat trasu
Jsme specifické preventivní, výchovné a vzdělávací zařízení určené pro chlapce ve věku 15 až 26 let. Umožňujeme ubytování v samostatných objektech. Středisko výchovné péče je určeno pro děti ve věku 6-18 …
(1)
415 237 216

EICHENHOF, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociální péče a …
603 909 080


Výchovný ústav a středisko výchovné péče Pšov

Jsme významné a v mnohých aspektech zcela jedinečné etopedické zařízení, které se specializuje nejenom na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy, ale také na léčbu závislostního chování v rámci Výchovně léčebného programu. Jsme zařízení pro chlapce od 15 do 18 až 26 let s předběžným …