Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny

Provozujeme ústavní i ambulantní péči pro mentálně postiženou mládež s kapacitou 84 uživatelů. Poskytujeme pobytové sociální služby osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení či snížené …

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice

Poskytování celoroční ústavní sociální …

Dětský domov se školou a ZŠ Kostelec nad Orlicí

Provoz výchovného …

Lucie Holšteinová

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb pro seniory a …
603 333 191

Domov na Stříbrném Vrchu

Zajišťování služeb ústavu sociální …

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší

Poskytování ústavní sociální péče pro občany s těžkými tělesnými …

Barevné domky Hajnice

Poskytujeme pobytové sociální služby lidem s mentálním postižením, a to formou chráněného bydlení. Zajišťujeme péči pro lidi s autismem a souběžným problémovým agresivním chováním. Dále provozujeme kavárnu a dílny barevných příležitostí, kde se klienti mají možnost dále …

Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna Dvůr Králové nad Labem

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociální péče pro osoby s poruchami chování, emocí a osobnosti a pro děti ohrožené závislostmi a drogově …
499 320 561

Domov Dědina

Poskytujeme bydlení dospělým lidem s lehkým mentálním postižením, kteří potřebují podporu při obstarávání běžných denních záležitostí, od 18 let do 64 let …

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY

Poskytování sociálních služeb pro mentálně postiženou mládež. Nabízíme pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 5 jídel …

Domov pod Kuňkou

 – Naplánovat trasu
Poskytování pobytových sociálních služeb - domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné …
(1)
466 415 636

Sociální služby města Pardubic

 – Naplánovat trasu
Zajišťování služeb sociální péče pro …
466 614 229

Domov u fontány

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb domova pro seniory se zvláštním režimem. Nabízíme poskytování nepřetržité sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče klientům, kteří ji z důvodu svého hendikepu …
(1)
466 959 166

Domov sociálních služeb Slatiňany

Zabezpečování denních, týdenních a celoročních pobytů pro klienty s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 let. Zajišťujeme denní stacionář, chráněné bydlení a odlehčovací …