Firmy

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
495 523 267

Helpion, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme osoby znevýhodněné na trhu práce a poskytujeme zaměstnání. Poskytujeme sociální bydlení osobám a domácnostem ohroženým chudobou, které se nacházejí v bytové nouzi. Organizujeme různá školení, přednášky a besedy. Nabídka doplňkových a navazujících služeb ke službám sociální …
773 140 237

OSSZ Rychnov nad Kněžnou

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

ZO OS Hacar a.s., Hořice

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového …

ZO OS KOVO KERAMTECH spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zastupováním a prosazováním zájmů …
499 878 501

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší

Poskytování ústavní sociální péče pro občany s těžkými tělesnými …

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové, Říčařova 277

 – Naplánovat trasu
Zajišťování psychologického a pedagogického komplexního vyšetření dětí od 3 let do ukončení povinné školní docházky. Během diagnostického pobytu jsou děti podrobeny komplexnímu vyšetření zdravotnímu, psychologickému, speciálně pedagogickému a současně probíhá i sociální …
495 211 809

Domov Dědina

Poskytování pomoci a podpory dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou žít samostatně nebo s podporou terénních služeb. Ve dvou pavilonech je ubytováno 24 uživatelů. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a moderními polohovacími …

Domov na Stříbrném Vrchu

Zajišťování služeb ústavu sociální …

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Sklopísek Střeleč a.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
493 505 347

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice

Poskytování celoroční ústavní sociální …

POO OS TOK VEBA

Provoz odborové organizace pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a …

ZO OS KOVO ŠKODA, AUTO

 – Naplánovat trasu
Provoz odborové organizace sdružující zejména pracovníky automobilového …
499 465 855

Barevné domky Hajnice

Poskytujeme pobytové sociální služby lidem s mentálním postižením, a to formou chráněného bydlení. Zajišťujeme péči pro lidi s autismem a souběžným problémovým agresivním chováním. Dále provozujeme kavárnu a dílny barevných příležitostí, kde se klienti mají možnost dále …