Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Armáda spásy v České republice, z. s.

Poskytujeme sociální služby na základě křesťanských zásad pro osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci - pro osoby bez domova, rodiny s dětmi, seniory. Pořádáme sbírky a charitativní akce. Provoz nízkoprahového denního …

Domov Větrný mlýn Skalička

Poskytování komplexní péče mentálně postiženým …

Centrum Dominika Kokory

Provoz ústavu s individuálním přístupem a léčebně-preventivní péčí poskytovanou zdravotnickými a sociálními …

Domov Sněženka Jeseník

Zajišťování služeb sociální péče pro …

Domov u rybníka Víceměřice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením, pro seniory a se zvláštním …
582 305 244

Domov Na zámečku Rokytnice

Poskytování služeb osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení a věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou …

Domov Na Zámku

Poskytování služeb sociální péče mentálně postižené mládeži a dospělým. V celoročním provozu je zahrnuto ubytování, zdravotní péče, sociálně ošetřovatelská péče, zajištění využívání veřejných služeb, zajištění integrace uživatelů s veřejností a …

DS VOLBA

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby širokému spektru obyvatelstva, a to od nejmenších dětí až po seniory a osoby se zdravotním …
583 550 239

Dětský Klíč Šumperk, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče o handicapované děti, podpory jejich rodinám a hledání možností integrace do společnosti. Nabízíme služby osobní asistence, odlehčovací služby, sociální rehabilitace, semináře a další …
583 550 118

Centrum sociálních služeb Kojetín

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci osobám, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení mají sníženou soběstačnost a ocitli se v nepříznivé sociální situaci, jež vyžaduje pomoc jiné …
581 761 484

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Žulová

 – Naplánovat trasu
Provoz výchovného ústavu pro děti ve věku od 15 do 19 let s léčebným režimem drogově závislých. Ústav je rozdělen do dvou oddělení. V prvním oddělení jsou umístěny dívky s poruchami chování připravující se na povolání. Druhé oddělení je s výchovně léčebnou péčí pro chlapce s pokročilým …
584 437 164

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace Šumperk

 – Naplánovat trasu
Cílem podporovaného bydlení je podpora při péči o vlastní osobu a domácnost a zabránění sociálnímu vyloučení. V areálu je 8 bezbariérových bytů 1+kk. V budově je výtah s plošinou pro invalidní vozíky. Cílovou skupinou jsou osoby s lehkým až středně těžkým mentálním i tělesným …
583 250 246

Denní stacionář Domino

Posláním je prostřednictvím sociálních služeb poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením, popřípadě s přidruženým tělesným a sluchovým postižením individuální podporu ve spokojeném zvládání života a nalézání možností osobní …

Zámek Dolní Životice

Poskytování pobytových služeb a sociální pomoci. Zajišťujeme každodenní podporu a péči na základě individuálních potřeb a přání uživatelů. Poskytujeme sociální služby dospělým lidem s mentálním, resp. kombinovaným postižením, kteří vyžadují různou míru …