Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Klidné bydlení Jeseníky, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Ústav zabývající se sociální …
736 535 524


Odborové sdružení železničářů

 – Naplánovat trasu
Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních i osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní …
972 741 790

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
583 212 237

ZO OS Unios Ekoltes a.s.

 – Naplánovat trasu
Hájení práv zaměstnanců a vyjednávání o kolektivních …
581 615 168

Nový život - společnost pro resocializaci hendikepovaných osob v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci zdravotně postiženým a sociálně slabým …
604 863 089

OSSZ Olomouc

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …
(1)

Armáda spásy v České republice, z. s.

Poskytujeme sociální služby na základě křesťanských zásad pro osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci - pro osoby bez domova, rodiny s dětmi, seniory. Pořádáme sbírky a charitativní akce. Provoz nízkoprahového denního …

Domov Na zámečku Rokytnice

Poskytování služeb osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení a věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou …

Domov Sněženka Jeseník

Zajišťování služeb sociální péče pro …

Odborový svaz KOVO

Zajišťujeme poradenství a pomoc v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu. Podílíme se na řešení problémů státní sociální politiky a postavení zaměstnanců. Poskytujeme právní poradenství. Zaměřujeme se na pořádání kurzů a …

DS Matýsek

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby širokému spektru obyvatelstva, a to od nejmenších dětí až po seniory a osoby se zdravotním …
777 716 034

Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o ochranu a obhajobu práv, zájmů a potřeb členů svazu. Nabízíme prosazování dobrých mzdových a platových podmínek, kolektivní smlouvy, metodickou pomoc, prosazování sociálního programu, zajišťování cenově dostupných rehabilitačních pobytů, vyšetřování a odškodňování pracovních …
234 461 111

Odborový svaz Unios

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu. Pořádáme sportovní akce, semináře a rekreace pro …
604 846 685