Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

 – Naplánovat trasu
Poskytování komplexních sociálních služeb klientům se změnou zdravotního stavu. Zajišťujeme pomoc při osobní hygieně a zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních …
Pracovní nabídka

EICHENHOF, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociální péče a …
603 909 080

Městský ústav sociálních služeb města Plzně

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb pro rodinu, děti, mladistvé, seniory, zdravotně postižené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince a osoby ohrožené drogovou závislostí. Poskytování odbroného …
378 033 350

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře

Poskytujeme sociální služby pobytové s celoročním ubytováním, poskytnutí základních činností sociálních služeb (péče o osobu, hygiena, strava, výchovné a aktivizační činnosti, sociální poradenství, pracovní terapie, sociální poradenství, uplatnění zájmů, zdravotní péči, možnost školní …

Domov sociálních služeb Liblín

Poskytování celoročních pobytových služeb pro dospělé osoby se zdravotním …

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza

Poskytování sociální péče pro dospělé se zdravotním …

Ledovec, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu lidem s duševním onemocněním. Poskytujeme sociální služby a rehabilitace. Pomáháme občanům začleňovat se do společnosti. Učíme je samostatnosti, soběstačnosti a …
776 100 101

Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou

Poskytujeme sociální, zdravotně rehabilitační a výchovnou pedagogickou péči pro klienty na různém stupni mentálního nebo kombinovaného postižení. Zajišťujeme ubytování, stravu, kulturní i sportovní vyžití. Zprostředkováváme kontakt se společenských prostředím. Nabízím výroby z naší …

Sociální a zdravotní centrum Letiny, s.r.o.

Sociální a zdravotní péče pro seniory. Lůžka následné péče - soukromé zdravotnické zařízení. Domov se zvláštním režimem. V zařízení je k dispozici pracovnice volnočasových aktivit, která využívá pracovní činnosti osob k dosažení vyššího stupně reedukace funkcí organismu a …

Dům sociální péče Kralovice

 – Naplánovat trasu
Poskytování ošetřovatelské péče starým a dlouhodobě nemocným …
373 301 111

Domov Petra Mačkov

Poskytujeme komplexní péči pro 122 klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízíme pobytové, ošetřovatelské i lékařské služby. Věnujeme se jízdě na koni, sportu, vaření, paličkování a výrobě ručního papíru. Zajišťujeme terapeutické aktivity i …

Středisko výchovné péče

 – Naplánovat trasu
Poskytuje poradenské a terapeutické služby dětem, dospívajícím a jejich rodinám, kde hrozí riziko poruch chování nebo ohrožení jejich sociálního vývoje negativními sociálními …
778 701 560

Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb

Věnujeme se poskytování ústavní sociální péče. Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu. Zajišťujeme podporu, pomoc a péči svým klientům k naplnění jejich potřeb a přání. Staráme se o mentálně postižené dospělé muže a ženy ve věku od 19 do 65 …

Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově

Poskytujeme sociální služby pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Kapacita zařízení je 76 klientů. Zajišťujeme ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Nabízíme zdravotní péči a fakultativní …