Firmy

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice

 – Naplánovat trasu
Jsme specifické preventivní, výchovné a vzdělávací zařízení určené pro chlapce ve věku 15 až 26 let. Umožňujeme ubytování v samostatných objektech. Středisko výchovné péče je určeno pro děti ve věku 6-18 …
(1)
415 237 216

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
604 481 234

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, občanské sdružení, okresní výbor Louny

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního onemocnění jako je osteoporóza, epilepsie nebo roztroušená …


Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace VITRABLOK

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
417 818 249

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
475 209 118


Oblastní charita Most

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odborné sociální poradenství pro seniory, osoby v krizi, rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší či ohrožené sociálním vyloužením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách nebo etnické …
603 148 127


Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum sociálních služeb. Poskytujeme sociální poradenství, pořádáme terénní …
608 774 366

Hospodářská a sociální rada Lounska

 – Naplánovat trasu
Organizace podporuje realizaci regionálních projektů. Pořádání mezinárodních konferencí. Úspěšně zlepšujeme práci odborných komisí, medializaci řešených problémů a komunikaci s regionálními partnery z řad …

Sociální centrum Kamínek

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme dostupnost a kvalitu sociálních služeb v lokalitě sídliště Kamenná. Snažíme se o dosažení zlepšení situace obyvatel a v konečném důsledku celkovou sanaci …
607 055 523

Arkadie

Výroba svíček, papíru a košíků z novin. Lepení gumového těsnění. Vedení společnosti, ekonomický úsek, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a program přípravy na …

Základní organizace OS Stavba ČR při Střední škole stavební Teplice, příspěvková organizace

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby odborové …
417 576 006