Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Parlamentní institut

 – Naplánovat trasu
Nabízíme plnění úkolů vědeckého, informačního a školicího střediska pro Sněmovnu a …
257 172 225

Dům zahraniční spolupráce

 – Naplánovat trasu
Plníme úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. Provozujeme akademickou informační agenturu, zabývající se nabídkami stipendijních pobytů v zahraničí. Upevňujeme povědomí o českém kulturním …
(1)
221 850 100

Úřad pro civilní letectví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Poskytujeme informace o provozu letiště, týkající se obchodní letecké dopravy nebo parašutismu. Dále zajišťujeme zprávy k vybraným situacím, se kterými se mohou cestující v letecké dopravě setkat a potřebné …
225 421 111

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

 – Naplánovat trasu
Vytváření, udržování a aktualizace poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v …
257 104 404

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti zahraničního obchodu a podnikání, ochrany spotřebitele, statistického zjišťování, průmyslu a …
224 851 111

Úřad vlády ČR

 – Naplánovat trasu
Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti …
(1)
224 002 111

Nejvyšší kontrolní úřad

 – Naplánovat trasu
Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona. Nejvyšší kontrolní úřad má dále 9 územních odborů, které vykonávají kontrolní činnost v daném …
233 045 656

Kancelář prezidenta republiky

 – Naplánovat trasu
Zajišťování věcí spojených s výkonem pravomocí a s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta …
(5)
224 371 111

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště. Katastrální úřad vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového a další …
377 162 111

Národní bezpečnostní úřad

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vykonávání státní správy v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Zabýváme se také kryptografickou ochranou a …
257 283 111


Zeměměřický úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu geodetických základů České republiky. Poskytujeme přístup ke geodetickým údajům o bodech bodových polí a další. Zaměřujeme se také na pravidelnou aktualizace databáze. Síť je složena ze stanic navigačních systémů rovnoměrně rozmístěných na celém území se známými …
284 041 111


Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na zajišťování úkolů spojených s činností Poslanecké sněmovny, jejich orgánů, poslanců a …
257 171 111