Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Úřad pro ochranu osobních údajů

 – Naplánovat trasu
Provádění dozoru nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních …
234 665 111

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany. Provádíme schvalování dokumentace související se zákonem o jaderné bezpečnosti a radiační ochraně. Stanovujeme podmínky a požadavky nutné k ochraně …
226 518 251

Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

 – Naplánovat trasu
Zajišťování údržby, oprav a obměny zařízení a majetku …

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí včetně zápisů práv k nemovitostem do …
(1)
284 041 111

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze

 – Naplánovat trasu
Zajišťování kontroly katastrálních úřadů a rozhodování o odvoláních proti jejich rozhodnutím. Poskytování nahlížení do katastru. Umožnění dálkového přístupu do …
284 041 111

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ústřední správní orgán pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické …
245 004 300

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany. Provádíme schvalování dokumentace související se zákonem o jaderné bezpečnosti a radiační ochraně. Stanovujeme podmínky a požadavky nutné k ochraně …
221 624 111

Český úřad zeměměřický a katastrální

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme státní správu katastru nemovitostí České republiky a zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového i výškového. Projednáváme porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí a schvalujeme změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického …
(1)
284 041 111

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v resortu zeměměřictví. Rovněž zohledňujeme potřeby v oblasti uplatňovaných informačních a komunikačních technologií a potřeby mezinárodní …
(6)
284 041 111

Národní bezpečnostní úřad

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vykonávání státní správy v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Zabýváme se také kryptografickou ochranou a …
257 283 111

Český statistický úřad

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odpovědi na telefonické, e-mailové i písemné dotazy ke zveřejněným informacím, metodice zjišťování dat, probíhajícím šetřením i mezinárodní statistice, zahraničním publikacím, databázím a …
(1)
274 051 111

Správa státních hmotných rezerv

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb ústředního orgánu státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a pro ochranu státních …
244 095 111

Energetický regulační úřad

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích. Úřad působí v oblasti regulace cen, šetření soutěžních podmínek, podpory využívání obnovitelných a druhotných zdrojů …
255 715 555

Správa státních hmotných rezerv

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb ústředního orgánu státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a pro ochranu státních …
222 806 111