Firmy

Plavební komora Huštěnovice

 – Naplánovat trasu
Provoz plně automatizované plavební …
518 325 330

Soubor lidových staveb Slovácko

 – Naplánovat trasu
Expozice lidového stavitelství na …
572 508 247

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme vypracováváme a realizujeme programy spolufinancované z fondů Evropské …
577 043 857

Krajské vojenské velitelství Zlín

 – Naplánovat trasu
Velitelství vykonává státní správu na území Zlínského kraje a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zaměřuje se na řešení žádosti státních občanů ČR o dobrovolné převzetí výkonu branné …
973 458 832

Okresní soud ve Zlíně

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním …
(4)

Územní památková správa v Kroměříži

 – Naplánovat trasu
Sestavování, vyhlašování a provádění programů komplexní péče o kulturní památky a vytváření pro ni všestranných …
573 301 432

Okresní soud v Uherském Hradišti

 – Naplánovat trasu
Okresní soud provádí soudní řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických, věcech …


Probační a mediační služba

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizujeme a zajišťujeme efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci …
737 244 563

Okresní státní zastupitelství Kroměříž

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob které se měly dopustit trestných …

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj - Oddělení veterinární hygieny Kroměříž

 – Naplánovat trasu
Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Zaměřujeme se na přímou a nepřímou ochranu zvířat proti …
573 342 008

Okresní státní zastupitelství Vsetín

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Celní úřad pro Zlínský kraj - Územní pracoviště v Uherském Hradišti

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Poskytování základních informací pro fyzické osoby o převozu předmětů do a mimo Evropskou …