Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Krajský soud v Brně - pobočka Zlín

 – Naplánovat trasu
Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v závažných trestních činech. Řešení sporů v obchodních …
(1)

Okresní státní zastupitelství Zlín

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Okresní soud ve Vsetíně

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Okresní soud v Uherském Hradišti

 – Naplánovat trasu
Okresní soud provádí soudní řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických, věcech …
(1)

Okresní soud ve Zlíně

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním …
(4)

Krajské státní zastupitelství v Brně - pobočka ve Zlíně

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Okresní státní zastupitelství Vsetín

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Okresní soud v Kroměříži

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Okresní soud v Novém Jičíně

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Okresní soud v Prostějově

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním …

Okresní státní zastupitelství Prostějov

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Vrchní soud v Olomouci

 – Naplánovat trasu
Slouží k odvolání proti rozhodnutím krajských soudů v jejich obvodu. Ve správním soudnictví působí při přezkumu rozhodnutí ústředních správních …

Okresní státní zastupitelství Vyškov

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob které se měly dopustit trestných …

Okresní státní zastupitelství Hodonín

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob které se měly dopustit trestných …