Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Okresní soud v Prachaticích

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …
(1)
388 305 111

Okresní soud v Českých Budějovicích

 – Naplánovat trasu
Provádíme soudní jednání a soudní řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech opatrovnictví. Přijímáme žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva …
(1)

Okresní soud v Jindřichově Hradci

 – Naplánovat trasu
Provádění řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni. Disponujeme bezbariérovým …

Okresní soud v Českém Krumlově

 – Naplánovat trasu
Provádění řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním …

Krajský soud v Českých Budějovicích

 – Naplánovat trasu
Krajské soudy jsou typicky soudy odvolacími, rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů, jako soudy druhého stupně, a to vždy …
(1)

Okresní soud v Písku

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni. Do budovy soudu vede bezbariérový přístup. V informačním centru se zajišťuje styk s veřejností a nahlížení do spisů pro oprávněné …

Okresní státní zastupitelství Strakonice

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Okresní soud ve Strakonicích

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Okresní soud v Táboře

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Okresní státní zastupitelství Pelhřimov

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Okresní soud v Pelhřimově

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Okresní soud v Příbrami

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Okresní státní zastupitelství Příbram

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Okresní soud v Benešově

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …