Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Státní okresní archiv České Budějovice

Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie. Uchováváme písemné dědictví pro přítomnost i budoucnost a disponujeme nepřeberným materiálem kulturně-historického významu, navazující na své …

Státní okresní archiv Pelhřimov

 – Naplánovat trasu
Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a …
565 323 626

Státní okresní archiv Příbram

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
318 492 411

Státní okresní archiv Benešov

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
317 728 471

Státní okresní archiv Jihlava

 – Naplánovat trasu
Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a …
567 301 963

Státní okresní archiv Praha-západ

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
257 710 492

Státní okresní archiv Beroun

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
311 622 645

Státní okresní archiv v Třebíči

 – Naplánovat trasu
Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a …
568 423 476

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod

 – Naplánovat trasu
Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a …
569 429 742

Státní oblastní archiv v Praze

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
(1)
974 847 358

Národní archiv

 – Naplánovat trasu
Správa dokumentů a provoz elektronického archivu. Pořádáme výstavy a exkurze. Kontrolujeme výkon spisové služby, provádíme výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení a poskytujeme vlastníkům archiválií odborné, informační a poradenské …
Pracovní nabídka
974 847 240

Státní okresní archiv Třebíč

 – Naplánovat trasu
Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a …
568 845 760

Archiv České televize

 – Naplánovat trasu
Provozujeme archiv České televize. K dispozici je videotéka, filmotéka, fonotéka, archiv a dokumentace zpravodajství či spisový archiv ČT. Zajišťujeme digitalizaci programových …
261 136 650

Archiv Bezpečnostní informační služby

 – Naplánovat trasu
Provozujeme bezpečnostní správní …
235 521 400