Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Archiv Univerzity Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Provoz správního archivu. Provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti dějin Univerzity Hradec Králové. Zajištění výstavní a publikační činnosti v oblastech archivní …
493 332 541

Státní okresní archiv Kolín

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
321 724 273

Státní okresní archiv Kutná Hora

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
327 536 032

Archiv společnosti Škoda Auto

Uchováváme a zpřístupňujeme …

Státní okresní archiv Mladá Boleslav

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
326 722 244

Státní okresní archiv Nymburk

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
325 551 046

DIAMO, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Zpracováváme, uchováváme a využíváme archivália našeho …
487 894 111


Státní okresní archiv Havlíčkův Brod

 – Naplánovat trasu
Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a …
569 429 742

Archiv Centra hasičského hnutí Přibyslav

 – Naplánovat trasu
Péče o písemnosti vzešlé z činnosti svého zřizovatele a jeho předchůdců, historické fondy v něm uložené a …
569 430 050

Státní okresní archiv Šumperk

 – Naplánovat trasu
Nabídka komplexních služeb v oblasti archivnictví, dohlížení na výkon spisové služby. Zajištění všestranné péče o uložené archiválie, včetně jejich využívání. Zaměření také na zpracovávání archiválií. Podílení se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti v oblasti …
583 212 248

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a …
566 621 723

Státní okresní archiv Jeseník

 – Naplánovat trasu
Nabídka komplexních služeb v oblasti archivnictví, dohlížení na výkon spisové služby. Zajištění všestranné péče o uložené archiválie, včetně jejich využívání. Zaměření také na zpracovávání archiválií. Podílení se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti v oblasti …
584 411 710

Státní okresní archiv Mělník

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
315 622 629