Firmy


Mendelova univerzita v Brně - Univerzitní archiv

 – Naplánovat trasu
Univerzitní archiv představuje soubor historické dokumentace od založení univerzity v roce 1919 až do současnosti. Zajišťujeme odborný dohled na vedení spisové služby a na předarchivní péči. Poskytujeme badatelské …
545 132 831

Státní okresní archiv Blansko

 – Naplánovat trasu
Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a …
516 419 837


Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

 – Naplánovat trasu
Archiv se zaměřuje na zpracování archiválií vzniklých z činnosti významných osobností veterinární medicíny. Zajišťuje publikační činnost týkající se událostí a osobností veterinární medicíny, spolupráce a organizace výstav, konferencí a …

Daniel Rubeš

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací a shromažďování dat o osobnostech a dílech českých a slovenských umělců. Vydávání knižní ročenky Uzavřené …
603 220 919

Muzeum a archiv populární hudby

 – Naplánovat trasu
Provozujeme archiv vinylových gramodesek a …
723 983 119

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou - depozitář

 – Naplánovat trasu
Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a …

Archiv města Brna

 – Naplánovat trasu
Uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Brna. Jsou zde uloženy písemné pozůstalosti brněnských občanů, sbírky fotografií a pohlednic s brněnskou tématikou. Najdete zde sbírky map a …
541 230 845

Správní archiv Ministerstva vnitra

 – Naplánovat trasu
Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Úkolem je zpracovávat, evidovat a zpřístupňovat uložené …
545 227 302

Diecézní archiv

Archiv vykonává správu ústřední spisovny, přípravu k výběru archiválií ve skartačním řízení, odbornou péči a zpracování archivních fondů a sbírek. Poskytuje potvrzení, výpisy, opisy, kopie a rešerše. Provádí výzkumnou činnost v oboru církevních dějin, umožňuje nahlížení do …

Archiv Vysokého učení technického v Brně

 – Naplánovat trasu
Příjem a odborná správa dokumentů, vedení evidenčních pomůcek, výběr archiválií ve skartačním řízení i mimo něj a vedení spisovny rektorátu. Tvorba a aktualizace spisového řádu a spisového a skartačního plánu. Přebírání, třídění, zpracovávání a inventarizace převzatých …
541 144 515

Archiv Masarykovy univerzity

 – Naplánovat trasu
Provoz správního archivu. Poskytujeme péči o archiválie vzniklé z činnosti univerzity. Archiv získává osobní fondy významných vědeckých a pedagogických osobností nebo písemné pozůstalosti Otakara Borůvky, Františka Trávníčka, Ferdinanda Herčíka, Josefa Šafaříka, Františka Weyra a Vladislava …
549 494 223