Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Státní okresní archiv Opava

 – Naplánovat trasu
Nabídka komplexních služeb v oblasti archivnictví, dohlížení na výkon spisové služby. Zajištění všestranné péče o uložené archiválie, včetně jejich využívání. Zaměření také na zpracovávání archiválií. Podílení se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti v oblasti …
553 607 282

OVA, s.r.o.

Poskytujeme spisovou a archivní službu. Zajišťujeme uložení a zpracování …

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme archivní …
558 535 007

Archiv Vítkovice, a.s.

 – Naplánovat trasu
Archív vykonává metodický dohled na vedení Ústřední všeobecné spisovny a spravuje muzejní sbírky umístěné v budově starého …
595 953 069

Archiv města Ostravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Ostravy. Umožňujeme studium publikací a provozujeme digitální badatelnu. Pořádáme …
599 450 012

Komerspis, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provozování komerční spisovny, která poskytuje služby pro všechny subjekty, požadující odborné řešení činností z oblasti zpracování, uložení a likvidace …
777 182 611

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Archiv

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje bezpečné zachování archivního bohatství budoucím generacím. Poskytuje materiály nejen k dějinám samotné vysokoškolské instituce, ale rovněž k oblastem dějin věd a techniky a dokumentuje provázanost dané vysoké školy s průmyslovou …
597 323 470

ARCHOS, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se převzetím, skladováním a ošetřováním písemností likvidovaných i fungujících subjektů. Zpracováváme skartační návrhy s vyjádřením příslušného státního archívu a provádíme …

Státní okresní archiv Vsetín

 – Naplánovat trasu
Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a …
571 411 095

Archiv Univerzity Palackého v Olomouci

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zpracováváním, uchováváním a využíváním …
585 631 039

Správní archiv Armády ČR

 – Naplánovat trasu
Archiv se podílí na dohledu na spisovou službu v rezortu AČR, dohlíží na skartační řízení, provádí výběr archiválií a plní funkci specializovaného …

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc

 – Naplánovat trasu
Nabídka komplexních služeb v oblasti archivnictví, dohlížení na výkon spisové služby. Zajištění všestranné péče o uložené archiválie, včetně jejich využívání. Zaměření také na zpracovávání archiválií. Podílení se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti v oblasti …
585 236 121