Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Intemac Solutions, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra výzkumu a výzkumné instituce, která se zaměřuje na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, nabízí expertní služby a komplexní řešení pro výrobce a uživatele obráběcích …
606 097 793

CEITEC VUT

 – Naplánovat trasu
Vedeme výzkumné centrum. Zabýváme se výzkumem nanotechnologií, mikrotechnologií a pokročilých materiálů. Zaměřujeme se na funkčně a strukturně gradientní, nanostrukturní a inteligentní materiály, keramické materiály, polymery, kovy a kompozity. Zkoumáme materiály obecně vhodné pro …
541 149 669

FOTON, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Vývoj a výroba technických zařízení pro vývojové laboratoře vysokých škol a náročné výrobní provozy. Působíme v oblastech speciálních elektronických systémů, technologie kontroly vakuových systémů a elektroniky pro jednoúčelové stroje. Zaměřujeme se na zakázkovou výrobu vědeckých …
491 618 020

ENERGOVÝZKUM, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb se specializací na měřicí a diagnostické …
541 214 660


TESTIMA, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zajištění nedestruktivního zkoušení a kontroly materiálů a …
281 922 523

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

 – Naplánovat trasu
Provádíme základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. V těchto oblastech ÚFE rozšiřuje vědecké poznání a zabývá se vývojem nových špičkových …
266 773 400

České centrum Institution of Engineering and Technology

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá semináře a soutěže v oblasti …
224 352 377

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

 – Naplánovat trasu
Provádíme základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. V těchto oblastech ÚFE rozšiřuje vědecké poznání a zabývá se vývojem nových špičkových …
266 773 400

VTP ROZTOKY, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme vědeckotechnický park koncipován jako nájemní objekt pro firemní vědecké týmy zabývající se aplikovaným výzkumem a vývojem. Převážná část je připravena pro výzkum spalovacích motorů, vozidel, převodovek, elektrických přenosů a hybridů, palivových článků a rychloběžných …
246 003 500

Výzkumné centrum NTIS a CTPVV

 – Naplánovat trasu
Provoz výzkumného centra se zaměřením na rozvoj vědních oborů kybernetika, informatika a mechanika, které jsou klíčové pro vývoj a aplikace informačních, komunikačních a mechatronických technologií a na rozvoj vědních disciplín fyziky. Zajišťujeme spolupráci formou studentských a doktorských …
377 632 061