Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Lukáš Baloun

 – Naplánovat trasu
Provádím laboratorní zpracování archeologického materiálu včetně …
725 514 301

Středisko ZBZS Hamr

Provádíme sanační práce, těžbu radioaktivních nerostů a průzkumné hydrogeologické práce. Zajišťujeme technickou a biologickou rekultivaci pozemků po likvidaci těžební činnosti. Realizujeme inženýrské a průmyslové stavby s technickou vybaveností, včetně prací prováděných hornickým …

SQZ, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby v oblasti zkušebnictví, měření větrání a hygieny práce, systému managementu jakosti a dalších souvisejících činností v oblasti stavebnictví. Provádíme zkoušky kameniva, zemin a zemních vrstev, betonových konstrukcí a asfaltových směsí. Zajišťujeme posouzení zdrojů stavebních …
723 378 965

SIMGEO, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádění výzkumu procesů v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie a …
541 634 432

Společnost experimentální archeologie

 – Naplánovat trasu
Podporujeme a vytváříme prostředí pro realizaci archeologických experimentů. Zavádíme nové vyučovací metody ve výuce pravěku, starověku a středověku v rámci implementace RVP na školách v Královehradeckém …
721 885 541

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme odborné služby pro tvorbu a uplatňování státní vodohospodářské politiky zaměřené na hydrauliku, hydrologii, hydrogeologii. Zabýváme se podporou ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, výzkumem stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v …
541 126 311