FirmyHvězdárna v Rokycanech a Plzni

 – Naplánovat trasu
Pořádáme expedice za zatměním Slunce, nabízíme astronomické informace a pozorujeme komety, meteory či Měsíc. Nabízíme kurzy broušení zrcadel a stavby astronomických …
(1)
371 722 622

Hvězdárna prof. Františka Nušla

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hvězdárnu. Pořádáme představení a poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru. Zaměřujeme se především na tématické přednášky pro základní i střední školy. Dále pořádáme čtyřikrát ročně Dny astronomie a tématické přednášky. Vedeme astronomický …
606 633 439

Hvězdárna Uherský Brod

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hvězdárnu, která disponuje dalekohledem s průměrem 500 mm a spektroheliskopem s přenosem obrazu na monitor. Na hvězdárně disponujeme přijímací stanicí pro geostacionární a polární meteorologické družice. Přijímáme snímky z geostacionárních družic Meteosat a z polárních družic …
572 634 690

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výzkum ve fyzice elementárních částic, kondenzovaných systémů, pevných látek, optiky a plazmatu. Výzkumné práce v oboru elementárních částic‭ ‬uskutečňujeme v rámci‭ ‬velkých mezinárodních kolaborací.‭ ‬Zabýváme se astročásticovou fyzikou. Věnujeme se interakci laserového záření s …
266 052 110

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum pokročilých inovačních technologií

 – Naplánovat trasu
Výzkum a vývoj v Moravskoslezském kraji se zaměřením na dlouhodobý rozvoj prioritních oborů o jejich začlenění do evropského výzkumného prostoru. Rozvoj a výzkum v oblastech nanotechnologie, mechatronika, nové materiály a technologie jejich výroby a environmentální …
597 329 313

Fotonická medicína - Univerzita Karlova

 – Naplánovat trasu
Provozujeme multidisciplinární zařízení. Zaměřujeme se na aplikovaný výzkum. Zabýváme se vývojem zdravotnických zařízení a metod. Dále zajišťujeme korekci kosmetických vad či léčbu zhoubných i nezhoubných nádorů dutiny ústní, krku a …
224 965 069

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vědeckým výzkumem v oblasti analytické chemie, zejména výzkumem analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývojem přístrojové techniky jako základem ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních …
532 290 182

Ústav biologie obratlovců AV ČR

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva. Specializujeme se na evoluční ekologii, biodiverzitu, aplikovanou ekologii a medicínskou zoologii. Přispíváme ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v …
560 590 601

Botanický ústav AV ČR, úsek ekologie rostlin

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev či ekosystémů. Zaměřujeme se na taxonomii, algologii, ekologii a fyziologie sinic a řas. Disponujeme specializovanými sbírkami k vědeckým účelům a analytickou laboratoří či vědeckou …
384 721 127

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem českého jazyka a jeho historie. Zaměřujeme se na oblast lingvistiky textu a rétoriky, řečové komunikace či řečového jednání. Vznikají zde pravidla pravopisu, slovníky, mluvnice, populárně-vědecká literatura i odborné …
257 533 756

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu. Pořádání mezinárodních konferencí, specializovaných sympozií a workshopů. Vydávání časopisu Soudobé …
257 286 362