Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Hvězdárna Uherský Brod

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hvězdárnu, která disponuje dalekohledem s průměrem 500 mm a spektroheliskopem s přenosem obrazu na monitor. Na hvězdárně disponujeme přijímací stanicí pro geostacionární a polární meteorologické družice. Přijímáme snímky z geostacionárních družic Meteosat a z polárních družic …
572 634 690

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni

 – Naplánovat trasu
Pořádáme expedice za zatměním Slunce, nabízíme astronomické informace a pozorujeme komety, meteory či Měsíc. Nabízíme kurzy broušení zrcadel a stavby astronomických …
(1)
371 722 622

Hvězdárna prof. Františka Nušla

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hvězdárnu. Pořádáme představení a poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru. Zaměřujeme se především na tématické přednášky pro základní i střední školy. Dále pořádáme čtyřikrát ročně Dny astronomie a tématické přednášky. Vedeme astronomický …
606 633 439

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze se zaměřením na stavební konstrukce. Orientujeme se zejména na dynamiku konstrukcí, stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu, nelineární mechaniku a mechaniku …
286 882 121

Kabinet pro výzkum divadla a dramatu při Divadelní fakultě

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kabinet zabývající se výzkumem divadla a dramatu v teorii divadelní tvorby. Zaměřujeme se na dokumentaci a analýzu tvorby brněnských studiových divadel, problematiku performativity, analýzy inscenace v teoretické rovině či jevištního …
542 591 304

Česká biotechnologická platforma z.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je stát se národní technologickou platformou v oblasti biotechnologií a jejich využití, identifikovat a hájit zájmy v této oblasti, prosazovat je na evropské úrovni, propojovat výzkum a průmysl a realizovat aplikační vědecko-výzkumné a inovační …
602 425 755

České vysoké učení technické v Praze - Experimentální centrum Fakulty stavební

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum zajišťující experimentální práce vědecko-výzkumné povahy vyplývající z potřeb výuky, grantové a vedlejší hospodářské činnosti. Zajišťujeme odborný servis stavebním firmám. Disponujeme materiálovými a zkušebními laboratořemi či měřicím a vyhodnocovacím …
224 354 306

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Objasnění vztahů mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními …
541 212 286

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum přípravy, vlastností a aplikací vybraných anorganických …
220 940 158

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výzkum ve fyzice elementárních částic, kondenzovaných systémů, pevných látek, optiky a plazmatu. Výzkumné práce v oboru elementárních částic‭ ‬uskutečňujeme v rámci‭ ‬velkých mezinárodních kolaborací.‭ ‬Zabýváme se astročásticovou fyzikou. Věnujeme se interakci laserového záření s …
266 052 110

ČZU - Demonstrační a experimentální pracoviště Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 – Naplánovat trasu
Výuka a praxe pěstování plodin ve skleníku. Skleníky slouží k výuce specializovaných kateder, pro praxe studentů, pro výzkum kateder a pro řešení bakalářských a diplomových prací. Pracoviště také zajišťuje nejrůznější biologický materiál pro potřeby nejrůznějších teoretických předmětů …
224 383 071