Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství. Zabýváme se šlechtěním, množením a prodejem osiv. Nabízíme poradenskou činnost a služby. Nabízíme k odprodeji zemědělské …
547 138 800

Enantis, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických …
736 773 135

Česká pedologická společnost

 – Naplánovat trasu
Pořádání vědeckých seminářů a konferencí pro uživatele výsledků i širší veřejnost. Pečujeme o všestranný vývoj jednotlivých disciplin vědy o půdě a vědního oboru jako celku ve vazbě na navazující vědní obory. Podporujeme uplatnění praktických aplikací pedologie v zemědělství a …
549 495 495

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

 – Naplánovat trasu
Výzkumná činnost v oboru pivovarství a sladařství. Vystavování certifikátů o zdravotní nezávadnosti surovin i výrobků. Poskytování poradenství. Pořádáme vzdělávací kurzy a …

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Provoz výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Věnujeme se problematice tlumení nejvýznamnějších onemocnění hospodářských zvířat (včetně skotu, prasat a drůbeže) jako je například leukóze, tuberkulóze, brucelóze, mastitidám, porucha metabolismu a reprodukce a …
533 331 111

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

 – Naplánovat trasu
Odborné řešení teoretických a hospodářsko-politických problémů zemědělské ekonomiky. Provádění základního a aplikovaného výzkumu a vývoje v oboru zemědělské ekonomiky a politiky, včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova. Nabídka poradenství stavovským …
222 000 337

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem, vývojem a aplikací metod zachování a tvorby krajiny a péče o ni. Provádíme integraci a koordinaci zájmů v oblasti ochrany životního prostředí. Podporujeme výzkum v oblasti okrasného zahradnictví. Nabízíme vypracování odborných posudků a poskytujeme …
541 126 254

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
545 110 481

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
739 248 256

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
606 784 309

Petra Talašová

 – Naplánovat trasu
Provádění rozborů a zkoušek zemědělských …
572 542 890

ZEMSERVIS zkušební stanice Domanínek, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provoz zkušební …

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Výzkum genetiky a pěstebních technologií, šlechtění obilnin. Nabídka poradenství v rostlinné …
573 317 111

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
737 267 293