Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme astronomická pozorování pro veřejnost a programy pro školy. Zajišťujeme letní tábory pro děti a mládež od 8 do 15 let. Nabízíme …
357 070 595


Státní okresní archiv Sokolov

Provozujeme správní úřad úseku archivnictví a spisové služby, přímo řízený ministerstvem vnitra. Zabýváme se výkonem státní správy. Dále provádíme odbornou činnost a plní úkoly v oblasti archivnictví. Zajišťujeme ochranu, kontrolu, evidenci či ukládání …

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
353 230 529

Archiv společnosti Sokolovská uhelná

 – Naplánovat trasu
Provoz certifikovaného archivu. Uchovávání a zpřístupňování archiválií. K dispozici je 83 archivních fondů a sbírek. Archiválie dokládají vývoj dobývání hnědého, zčásti i kamenného uhlí v západních Čechách a okrajově též jihočeského …
352 461 111

Ústav legislativních studií, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Účelem ústavu je výzkum a analýza legislativního procesu v ČR i v zahraničí a sdělování výsledků analýz …

Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů

 – Naplánovat trasu
Organizace se zabývá zkoumáním minerálních vod, plynů, rašelin a slatin. Provádí jejich analýzy, posuzování a kontrolu …
777 086 420


"TAMUS - tachovský archivnický a muzejnický spolek"

 – Naplánovat trasu
Dokumentace židovských …
604 605 040

Centrální radioizotopová laboratoř Lékařské fakulty v Plzni - Univerzita Karlova

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby centrální radioizotopové …

Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni

 – Naplánovat trasu
Středisko zabývající se výzkumem regionálního rozvoje. Nabízíme výzkum a poradenství pro obce, města a …
377 633 061

Výzkumné centrum NTIS a CTPVV

 – Naplánovat trasu
Provoz výzkumného centra se zaměřením na rozvoj vědních oborů kybernetika, informatika a mechanika, které jsou klíčové pro vývoj a aplikace informačních, komunikačních a mechatronických technologií a na rozvoj vědních disciplín fyziky. Zajišťujeme spolupráci formou studentských a doktorských …
377 632 061

Centrum biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

 – Naplánovat trasu
Centrum zajišťuje v oblastech biologie, geověd a envigogiky. Zaměřuje se na výzkum v biologických vědách, paleontologii a …
377 636 241

Středisko projektových aktivit Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zvýšením projektových aktivit, výzkumů a vývoje pracovišť Fakulty ekonomické. Zajišťujeme monitorování a vyhledávání vhodných dotačních titulů, pomoc při vyhledávání projektových partnerů, identifikaci potenciálu a know-how a jiné …