Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

 – Naplánovat trasu
Naším hlavním cílem je výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe s velkým důrazem na zapojení Centra do mezinárodních sítí a …
585 634 973

Správní archiv Armády ČR

 – Naplánovat trasu
Archiv se podílí na dohledu na spisovou službu v rezortu AČR, dohlíží na skartační řízení, provádí výběr archiválií a plní funkci specializovaného …

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné genetiky, fyziologie a …
(1)
585 241 064

Bioinstitut, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Výzkum, přenos poznatků z vědy a výzkumu do praxe, výchova, vzdělávání a publikační činnost v oblasti ekologického zemědělství. Úzce spolupracujeme s řadou odborných a výzkumných pracovišť v ČR. Jsme členem FiBL International - Mezinárodní sdružení výzkumných institucí v oblasti …
581 115 181

SQZ, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby v oblasti zkušebnictví, měření větrání a hygieny práce, systému managementu jakosti a dalších souvisejících činností v oblasti stavebnictví. Provádíme zkoušky kameniva, zemin a zemních vrstev, betonových konstrukcí a asfaltových směsí. Zajišťujeme posouzení zdrojů stavebních …
723 378 965

Státní okresní archiv Olomouc

 – Naplánovat trasu
Nabídka komplexních služeb v oblasti archivnictví, dohlížení na výkon spisové služby. Zajištění všestranné péče o uložené archiválie, včetně jejich využívání. Zaměření také na zpracovávání archiválií. Podílení se na vědecké, výzkumné a publikační činnosti v oblasti …
585 236 101

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme všemi směry vývoje jako je základní, experimentální a aplikovaný vývoj. Důraz je kladen zejména na inovativní přístupy v chovu skotu, možnosti využití a zkvalitnění produktů chovu, možnosti využití píce z trvalých travních porostů pro krmení a k energetickým účelům a …
583 392 111

Univerzita Palackého v Olomouci - Institut sociálního zdraví

 – Naplánovat trasu
Vědecká a výzkumná organizace, jejímž cílem i posláním je vědecký výzkum a vzdělávání v oblasti zdraví, se zvláštním důrazem na sociální a spirituální determinanty …
777 443 143

Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR

 – Naplánovat trasu
Výzkumné úkoly laboratoře jsou soustředěny do oblastí kvantové a nelineární optiky, vlnové optiky a holografie, experimentální a aplikované optiky, optiky tenkých vrstev a přístrojové …
585 631 502

Univerzita Palackého v Olomouci - Laboratoř dědičných metabolických poruch

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se diagnostikou a výzkumem dědičných metabolických onemocnění pro region Morava a výzkumem v této …


Muzeum a galerie v Prostějově

Provozujeme hvězdárnu. Nabízíme programy pro mateřské, základní i střední školy, obce, seniory, spolky, dětské tábory, kroužky a sdružení. Pořádáme astronomická pozorování, přednášky, výstavy a expedice. Organizujeme astronomické kluby pro …


Hvězdárna

 – Naplánovat trasu
Provoz hvězdárny. Pořádání astronomického kroužku pro žáky od 3. tříd základních škol. Zajištění doplňkové výuky pro školy. Maximální kapacita hvězdárny je 15 účastníků, minimální počet osob je …
799 500 514