Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Hvězdárna Olomouc

 – Naplánovat trasu
Provoz hvězdárny a podpora činnosti nově vzniklé …
585 420 376

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Výzkum a výroba léčiv, medoviny a inseminačních přístrojů. Pořádáme specializované kurzy pro včelaře. Prodej vlastních výrobků. Výzkumy se týkají: nemoci včel, genetiky a šlechtění, uchování genových zdrojů, chemie včelích produktů, včelařské technologie, biologií a chovem …

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

Výzkum, vývoj a výroba čerpací techniky zejména pro čistírny odpadních vod a speciální ekologické agregáty. Jsme držitelem systému jakosti EN ISO 9001. Zajišťujeme opravy a odbyt v oboru čerpací techniky, dílců a příslušenství těchto strojů i poradenství v oblasti malých vodních …

SQZ, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby v oblasti zkušebnictví, měření větrání a hygieny práce, systému managementu jakosti a dalších souvisejících činností v oblasti stavebnictví. Provádíme zkoušky kameniva, zemin a zemních vrstev, betonových konstrukcí a asfaltových směsí. Zajišťujeme posouzení zdrojů stavebních …
723 378 965

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 – Naplánovat trasu
Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Provoz databáze léků a …
272 185 565

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
739 246 577

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme všemi směry vývoje jako je základní, experimentální a aplikovaný vývoj. Důraz je kladen zejména na inovativní přístupy v chovu skotu, možnosti využití a zkvalitnění produktů chovu, možnosti využití píce z trvalých travních porostů pro krmení a k energetickým účelům a …
583 392 111

Bioinstitut, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Výzkum, přenos poznatků z vědy a výzkumu do praxe, výchova, vzdělávání a publikační činnost v oblasti ekologického zemědělství. Úzce spolupracujeme s řadou odborných a výzkumných pracovišť v ČR. Jsme členem FiBL International - Mezinárodní sdružení výzkumných institucí v oblasti …
581 115 181

Zkušebna VUOS, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádíme zkoušky mechanických vlastností obráběcích, měřicích a jiných výrobních i nevýrobních strojů. Zabýváme se rozborem tuhosti a měřením i analýzou vibrací obráběcích strojů. Dále provádíme měření na souřadnicových měřících …
587 439 233

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Základním posláním odborné nezávislé organizace je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého …
548 423 797

QUALIFORM SLOVAKIA, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Naše společnost zajišťuje provoz akreditované zkušebny stavebních hmot. Zaměřujeme se zejména na provádění průkazních a kontrolních zkoušek betonů, kameniva, zemin, podkladních vrstev a směsí. Specializujeme se na posuzování neměnnosti parametrů stavebních výrobků a certifikace systémů …
585 712 468

Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme všemi třemi směry vývoje - základním, experimentálním a aplikovaným vývojem. Důraz je kladen zejména na inovativní přístupy v: chovu skotu, možnosti využití a zkvalitnění produktů chovu, možnosti využití píce z trvalých travních porostů pro krmení a k energetickým účelům a …
583 392 111

Hvězdárna

 – Naplánovat trasu
Provoz hvězdárny. Pořádání astronomického kroužku pro žáky od 3. tříd základních škol. Zajištění doplňkové výuky pro školy. Maximální kapacita hvězdárny je 15 účastníků, minimální počet osob je …
799 500 514