Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský domov a Školní jídelna Černá Voda

Provozujeme dětský domov rodinného typu. Poskytujeme všestrannou péči dětem, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Zajišťujeme vzdělání …

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

Poskytování péče dětem bez rodiny. Domov je pro 16 dětí. Naším cílem je připravit děti na kvalitní a samostatné prožívání budoucnosti. Aplikujeme preventivní systém …

Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace

Hlavním úkolem a cílem je organizovat volný čas dětem, mládeži, ale i dospělým zájemcům s širokou nabídkou pravidelného zájmového vzdělávání formou kroužků, příležitostnou činností, formou jednorázových akcí, prázdninovou činností o zimních i letních …

Dětský domov a Školní jídelna Přerov

Provozujeme dětský domov rodinného typu s kapacitou pro 24 dětí. Je určen opuštěným dětem a sirotkům ve věku od 3 do 18 let. K dispozici máme i školní jídelnu pro 40 strávníků. Zaměřujeme se na poskytování výchovné, hmotné a sociální péče dětem, které nemohou být vychovávána ve vlastní …

Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna Veselíčko

Dětský domov se školou zajišťující výchovu a vzdělávání dětí s výchovnými problémy. Nabídka terapeutické a poradenské péče. Děti mohou navštěvovat teraristický, střelecký, keramický, turistický a cykloturistický kroužek či hru na …

Dětský domov Zábřeh

Provozujeme dětský domov. Zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a …

Dětský domov a Školní jídelna, Konice

Nabídka útočiště opuštěným dětem a …

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice

Provoz dětského domova pro 32 dětí s jídelnou. Děti do našeho zařízení rozmísťuje Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Olomouc - Svatý Kopeček. Vychovatelé pracují ve 4 rodinkách po osmi …

Dětský domov a Školní jídelna Jeseník

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům od 3 do 18 let. Celková kapacita je 32 míst. Pořádáme sportovní, kulturní, dovednostní akce a soutěže. Pomáháme dětem bez rodičů prožít veselejší dětství. Rozvíjíme jejich duševní, sociální a citové …

Dětský domov se školou, ZŠ a SVP Šumperk

Provozujeme dětský domov. Celková kapacita celého zařízení je 48 dětí a jsme zařízením koedukovaným. Naším úkolem i cílem je výchova a vzdělávání dětí se specifickými poruchami …

Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Maximální kapacita dětského domova je 24 dětí. Děti podílí na přípravě stravy, drobných opravách, úklidu i prací na zahradě. Pořádáme kulturní a společenské akce a zúčastňujeme se …

Dětský domov a Školní jídelna Olomouc

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a …

Dětský domov Štíty

Provozujeme dětský domov. Zajišťujeme výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům. Kapacita domova je 24 …

ZŠ, Dětský domov a Školní jídelna Litovel

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit opuštěným dětem a sirotkům. Pořádání olympiád, ozdravných pobytů a …