Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Poskytování přímého zaopatření dětem s nařízenou ústavní výchovou. Ochrana dětí a jejich soukromí. Pořádání výletů do Krkonoš na horskou …

Dětský domov Pepa, Příbram - Lazec, o.p.s.

Provozujeme dětský domov, který je umístěn ve zrekonstruovaném areálu bývalého statku s velkou zahradou. V domově žije maximálně 12 dětí. O děti se stará tým sedmi denních a nočních …

Dětský domov a Školní jídelna Pyšely

Provozujeme dětský domov rodinného typu s kapacitou 48 míst, který nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Sídlíme v areálu zámku, ke kterému patří hřiště, zelinářská zahrada a sad. Pořádáme různé akce dle projektu …

Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna Sedlec-Prčice

Dětský domov s kapacitou 56 dětí zajišťuje výchovu opuštěným dětem a sirotkům od 6 do 15 let. K dispozici je fotbalové, basketbalové a tenisové hřiště. Zabezpečujeme základy vzdělání dle příslušných vzdělávacích programů. Poskytujeme přípravu pro samostatný život mimo institucionální …

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit. Provozujeme kroužek angličtiny, divadla, fotbalu, hudby, chovatelství, keramiky, kreativity, tance, šití i …

Dětský domov Unhošť

Provoz zařízení pro děti, které z nejrůznějších důvodů nemohou žít v biologické rodině. Pořádání různých sportovních akcí a …

Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7

Zajišťujeme výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům. Pořádáme koncerty, festivaly a tábory pro …

Dětské centrum Milovice

Provozujeme dětské centrum s nabídkou útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Zajišťujeme diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, psychologickou či ošetřovatelskou péči. Poskytujeme poradenství a …

Dětské centrum Strančice

Poskytujeme zdravotní, výchovnou a sociální péči dětem. Nabízíme úlevový pobyt pro děti s těžkým zdravotním postižením formou denního, týdenní a celoročního stacionáře a diagnostický pobyt pro dítě s poruchou vývoje metodou pozorováním ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou …

Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna, Liběchov

Provozujeme dětský domov. Zabýváme se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, výchovnou, vzdělávací a aktivizační činností. Poskytujeme služby opuštěným dětem a sirotkům. Zajišťujeme také celodenní stravování pro svěřené …

Dětský domov a Školní jídelna Krnsko

Ve školském zařízení je dětem s nařízenou ústavní výchovou poskytováno plné přímé zaopatření se stravou, ubytováním a ošacením, včetně nezbytně nutných nákladů na vzdělání a zdravotní péči. Kapacita domova je 48 …

Dětský domov se školou Slaný

Provozujeme dětský domov se školou s výchovně léčebným režimem poskytující péči dětem s psychiatrickou diagnózou ve věku od 6 do 15 let. Nabízíme psychoterapie, tvoření keramiky, sportovní terapie, práce na počítači a dramatickou výchovu. Umožňujeme také sledování televize, psaní dopisů a …

Dětské centrum Kladno

Provozujeme dětský domov pro 48 dětí do 3 let …

Dětský domov a školní jídelna Benešov

Dětský domov s kapacitou 32 dětí zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům včetně stravování, pečuje o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit, zajišťuje ozdravné a rekreační …