Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna Sedlec-Prčice

Dětský domov s kapacitou 56 dětí zajišťuje výchovu opuštěným dětem a sirotkům od 6 do 15 let. K dispozici je fotbalové, basketbalové a tenisové hřiště. Zabezpečujeme základy vzdělání dle příslušných vzdělávacích programů. Poskytujeme přípravu pro samostatný život mimo institucionální …

Dětské centrum Milovice

Provozujeme dětské centrum s nabídkou útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Zajišťujeme diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, psychologickou či ošetřovatelskou péči. Poskytujeme poradenství a …

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Býchory

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit. Provozujeme kroužek angličtiny, divadla, fotbalu, hudby, chovatelství, keramiky, kreativity, tance, šití i …

ZŠ, MŠ, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav

Nabídka útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Pro děti jsou připravené hry, kulturní setkání a sportovní vyžití. Kapacita zařízení je 24 …

Dětský domov a Školní jídelna Krnsko

Ve školském zařízení je dětem s nařízenou ústavní výchovou poskytováno plné přímé zaopatření se stravou, ubytováním a ošacením, včetně nezbytně nutných nákladů na vzdělání a zdravotní péči. Kapacita domova je 48 …

Dětský domov Pepa, Příbram - Lazec, o.p.s.

Provozujeme dětský domov, který je umístěn ve zrekonstruovaném areálu bývalého statku s velkou zahradou. V domově žije maximálně 12 dětí. O děti se stará tým sedmi denních a nočních …

Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna, Liběchov

Provozujeme dětský domov. Zabýváme se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, výchovnou, vzdělávací a aktivizační činností. Poskytujeme služby opuštěným dětem a sirotkům. Zajišťujeme také celodenní stravování pro svěřené …

Dětský domov a Školní jídelna, Solenice

Provozujeme dětský domov s kapacitou 40 dětí. V areálu domova je také školní …

Dětský domov a ZŠ Načeradec

Provozujeme dětský domov se základní školou a jídelnou. Zajišťujeme výchovné a vzdělávací …

Dětský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7

Zajišťujeme výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům. Pořádáme koncerty, festivaly a tábory pro …

Dětský domov, ZŠ a MŠ Ledce

Provozujeme dětský domov rodinného typu. Zaměřujeme se na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, individuální konzultace s klíčovým vychovatelem a …

ZŠ, Dětský domov, Přípravný stupeň ZŠ speciální a Školní jídelna Sedlec-Prčice

Náš dětský domov je zařízení, které v poslání poskytuje zázemí dětem, kterým se hluboce rozpadla vlastní rodina, rodiče zemřeli nebo se děti dostaly do bezvýchodné situace. Jeho úkolem je také přechodně zabezpečit prostředí, než se následně vyřeší trvalý přechod zpět do vlastní či pěstounské …

Dětský domov a školní jídelna Benešov

Dětský domov s kapacitou 32 dětí zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům včetně stravování, pečuje o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit, zajišťuje ozdravné a rekreační …

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.

Poskytování přímého zaopatření dětem s nařízenou ústavní výchovou. Ochrana dětí a jejich soukromí. Pořádání výletů do Krkonoš na horskou …