Firmy

Dům dětí a mládeže, Rychvald

Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež. Pořádání letních a zimních táborů, kurzů, výletů a besed. Pro dospělé zájemce zajišťujeme šest zájmových útvarů včetně jógy, zumby, angličtiny nebo kurzů pletení a PC. Pro děti jsou k dispozici sportovní, jazykové, technické nebo výtvarené …

Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše

Zajištění volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé. Pořádáme pobytové a příměstské tábory, soutěžní přehlídky a zájezdy. Provozujeme lyžařskou školu. Nabízíme taneční, sportovní a umělecké zájmové …

Dům dětí a mládeže Bohumín

Zajištění výchovně vzdělávacích, zájmových, táborových a rekreačních akcí pro děti, žáky, studenty i dospělé. Pořádání počítačových, sportovních a golfových kurzů a photoshopu. Možnost pronájmu sálu s plátnem, projektorem, ozvučením a bezdrátovém Wi-Fi …

Dům dětí a mládeže Bystřice

Zajišťujeme volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé. Zaměřujeme se na pořádání kroužků a kurzů, tanec a hudbu, tvorbu, jazyky, umění, florbalové soustředění i lyžařské tábory. K dispozici máme také posilovnu a dopolední klub pro maminky s …

Dům dětí a mládeže, Třinec

Nabízíme volnočasové a sportovní aktivity pro děti a mládež. Pořádáme letní příměstské i zahraniční tábory. Nabízíme k pronájmu hřiště či chatu. Vedeme kroužky aerobiku, florbalu, badmintonu, tance, šachů či zumby. V nabídce máme také umělecké a výtvarné kroužky či přírodovědné …

Dům dětí a mládeže Hlučín

Nabídka zájmových kroužků, akcí a soutěží pro děti i dospělé. Organizujeme sportovní, ekologické, technické a umělecké soutěže. Pořádáme tábory a …

Asterix - středisko volného času Havířov

Provozujeme středisko pro volný čas. Organizujeme zájmové i prázdninové činnosti, tělovýchovu, předškolní přírodovědu či esoterickou …

Centrum volného času Kravaře

Organizujeme letní tábory, zájezdy, akce a zájmových kroužky pro děti a mládež. Nabízíme keramiku, sportovní hry, angličtinu, mažoretky, pěvecký sbor, hru na klávesy, horolezectví a další. Provádíme školu …

Středisko volného času Korunka

Provozujeme centrum s nabídkou vzdělávací, zájmové, osvětové a táborové rekreační činnosti pro děti a mládež. Vedeme kroužek keramiky, deskových her, stolního tenisu, florbalu, cvičení s flexi-barem, pohybových her i zdravotního cvičení. Dále nabízíme taneční, pěvecký a výtvarný …

Dům dětí a mládeže Vratimov

Nabízíme zájmové kroužky cizích jazyků, zdravovědy, šachů, výtvarných technik, fotografování a počítače. Věnujeme se cvičení rodičů s dětmi na velkých míčích, ručním pracím, žonglování, sebeobraně a taekwon-da. Pořádáme divadelní představení, tábory, diskotéky a další …

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově

Nabízíme volnočasové aktivity pro děti a mládež. Pořádáme víkendové turnaje a výlety, kluby, kroužky, prázdninové tábory a soutěže. Zajišťujeme také individuální doučování a možnost využití moderních výukových programů na PC. Zaměřujeme se na plánování programů pro …

Dům dětí a mládeže Český Těšín

Hlavním předmětem činnosti KVC DDM je uspokojování dětí a mládeže a široké veřejnosti našeho města i spádových obcí v zájmové, kulturní, vzdělávací a společenské oblasti. Aktivity KVC se dotýkají zejména neprofesionální sféry, vytváření zázemí zájmové i klubové …

Luna Příbor, středisko volného času

Organizování volného času dětí, mládeže a dospělých. Nabídka kroužků, klubů, kurzů, letních táborů, zájezdů a sportovních činností. Vedení kroužku aikida pro děti i pro dospělé, angličtiny, basketbalu, capoeiry, florbalu, deskových her či francouzštiny. Pořádání zájezdů do …

Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace

Provoz domu dětí a mládeže. Pořádání příměstských táborů a kroužků a kurzů pro děti i …