Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Městský dům dětí a mládeže, Úvaly

Organizujeme letních tábory a zájmové kroužky pro děti a mládež. Vedeme sportovní, taneční a umělecké kroužky a kroužky všeobecného vzdělávání. Nabízíme kroužky turistiky, vaření, šachů, mažoretek a výtvarné, hudební či dramatické kroužky. Pořádáme akce pro širokou …

Dům dětí a mládeže Kutná Hora

Nabídka volnočasových aktivit, zájmových kroužků a příležitostných akcí. Organizování výletů a letních i zimních táborů v tuzemsku i …

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

Provádíme organizování volného času pro děti, mládež i dospělé. Pořádáme tábory a zájmové kroužky. Zaměřujeme se na pohybové hry, plavání, atletiku, basketbal, volejbal, florbal a jiné. Zajišťujeme výtvarné kroužky, dále kroužek paličkování, korálkování, košíkování, taneční …

Dům dětí a mládeže, Mělník

Dům dětí a mládeže nabízí různé zájmové kroužky a volnočasové aktivity. K dispozici je horolezecká stěna. Pořádání letních a příměstských táborů, seminářů, výletů, návštěv divadel, výukových programů i akcí pro širokou veřejnost. V nabídce jsou kroužky flétny, kopané, házené, keramiky, jógy a …

Dům dětí a mládeže Na Výstavišti

Pořádání táborů a vedení zájmových kroužků nejen pro děti. Nabídka účasti v divadelních souborech a procházek botanickou a zoologickou …

Dům dětí a mládeže Rakovník, Nerudova

Nabízíme zájmové kroužky florbalu, pozemního hokeje, atletiky, cykloturistiky a šachů. Nabízíme kurzy plastikového a leteckého modeláře, keramiky, paličkování, country tance a dalších. Organizujeme pobytové i příměstské tábory, exkurze, semináře, soutěže a akce pro …

Dům dětí a mládeže Ostrov, Slaný

Zajišťujeme zájmové i vzdělávací aktivity pro děti a mládež. Vyučujeme anglický jazyk, vaření, šití, hru na zobcovou flétnu, kytaru, moderní a klasické tance. Vedeme pěvecký sbor. Nabízíme novinářské, tvůrčí, šachové, pohybové, plavecké, keramické a rybářské kroužky. Pořádáme soutěže a …

Městský dům dětí a mládeže Brandýs nad Labem

Městský dům dětí a mládeže pořádá kurzy pro děti i dospělé, celoroční kroužky, víkendové výtvarné dílny, prázdninové akce, tábory a výlety. Nabízíme keramický, rybářský, taneční, florbalový a výtvarný kroužek včetně výuky angličtiny, břišních tanců, tvůrčího psaní a konverzace pro …

Anima Roztoč

Provozujeme animační …

Mateřské centrum Mraveniště

Nabízíme sportovní, výtvarné, keramické, hudební i vzdělávací kroužky pro předškolní děti, školáky, mládež i dospělé. Pořádáme keramické soboty, výtvarné dílny, karnevaly, příměstské tábory, letní zájezdy do zahraničí, lyžařské expedice a …

Dům dětí a mládeže, Příbram

Pořádáme zájmové aktivity, kurzy, soutěže, příležitostné akce a letní i zimní tábory. Nabízíme možnost navštěvovat sportovní, jazykové, taneční, hudební, pohybové či výtvarné …

Sdružení Roztoč

Pořádání pravidelných týdenních kroužků, víkendových dílen a kulturních akcí pro děti i dospělé. Podpora vzniku a činnosti uměleckých skupin. Zaměření na tvořivost a …

Dům dětí a mládeže Benešov

Poskytujeme vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost pro děti, mládež a jejich rodiče a další dospělé zájemce. K dispozici je herna s možností zapůjčení společenských her. Nabízíme sportovní, jazykový, hudební, výtvarný a střelecký kroužek. Zaměřujeme se na kurzy plavání a cvičení maminek s …

Dům dětí a mládeže, Nymburk

Provozujeme dům dětí a mládeže. Zaměřujeme se na vzdělávání dětí, mládeže a ostatních zájemců v jejich volném čase. Nabízíme hudební a taneční kroužek, logopedickou a grafomotorickou péči, keramický kroužek pro děti i keramický kurz pro dospělé, kroužek hry na kytaru a na zobcovou flétnu a …