Firmy

Městský dům dětí a mládeže Vlašim

Nabídka zájmových kroužků, pořádání táborů a akcí pro děti a …

Dům dětí a mládeže, Kolín-Pražská 161

Realizujeme zájmové a vzdělávací kroužky pro děti a mládež. Nabízíme výtvarné, hudební, taneční, pohybové, sportovní, jazykové a divadelní kroužky. Pořádáme předmětové a umělecké olympiády. Pracujeme s talenty, účastníme se na soutěžích. Zajišťujeme individuální tréninky a pobyty v …

Dům dětí a mládeže, Příbram

Pořádáme zájmové aktivity, kurzy, soutěže, příležitostné akce a letní i zimní tábory. Nabízíme možnost navštěvovat sportovní, jazykové, taneční, hudební, pohybové či výtvarné …

Dům dětí a mládeže Neratovice

Pořádání kroužků, společenských akcí a příměstských táborů. Zaměřujeme se na karnevaly, velikonoční pečení, výtvarné akce, patchwork, modelování, keramiku a Svatobarborský jarmark. Zabýváme se volejbalem, fotbalem, florbalem, vánočními výstavami, hrou na flétnu, cvičením rodičů s dětmi a …

Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou

Nabídka využití volného času dětí a mládeže ve výtvarných, hudebních a tělocvičných útvarech. Pořádání výletů, táborů a …

Dům dětí a mládeže Na Výstavišti

Pořádání táborů a vedení zájmových kroužků nejen pro děti. Nabídka účasti v divadelních souborech a procházek botanickou a zoologickou …

Dům dětí a mládeže, Nymburk

Provozujeme dům dětí a mládeže. Zaměřujeme se na vzdělávání dětí, mládeže a ostatních zájemců v jejich volném čase. Nabízíme hudební a taneční kroužek, logopedickou a grafomotorickou péči, keramický kroužek pro děti i keramický kurz pro dospělé, kroužek hry na kytaru a na zobcovou flétnu a …

Mateřské centrum Mraveniště

Nabízíme sportovní, výtvarné, keramické, hudební i vzdělávací kroužky pro předškolní děti, školáky, mládež i dospělé. Pořádáme keramické soboty, výtvarné dílny, karnevaly, příměstské tábory, letní zájezdy do zahraničí, lyžařské expedice a …

Dům dětí a mládeže Kutná Hora

Nabídka volnočasových aktivit, zájmových kroužků a příležitostných akcí. Organizování výletů a letních i zimních táborů v tuzemsku i …

Dům dětí a mládeže Benešov

Poskytujeme vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost pro děti, mládež a jejich rodiče a další dospělé zájemce. K dispozici je herna s možností zapůjčení společenských her. Nabízíme sportovní, jazykový, hudební, výtvarný a střelecký kroužek. Zaměřujeme se na kurzy plavání a cvičení maminek s …

Dům dětí a mládeže, Nové Strašice

Nabízíme zájmové kroužky florbalu, pozemního hokeje, atletiky, cykloturistiky a šachů. Nabízíme kurzy plastikového a leteckého modeláře, keramiky, paličkování, country tance a dalších. Organizujeme pobytové i příměstské tábory, exkurze, semináře, soutěže a akce pro …

Dům dětí a mládeže Ostrov, Slaný

Zajišťujeme zájmové i vzdělávací aktivity pro děti a mládež. Vyučujeme anglický jazyk, vaření, šití, hru na zobcovou flétnu, kytaru, moderní a klasické tance. Vedeme pěvecký sbor. Nabízíme novinářské, tvůrčí, šachové, pohybové, plavecké, keramické a rybářské kroužky. Pořádáme soutěže a …

Městský dům dětí a mládeže, Úvaly

Organizujeme letních tábory a zájmové kroužky pro děti a mládež. Vedeme sportovní, taneční a umělecké kroužky a kroužky všeobecného vzdělávání. Nabízíme kroužky turistiky, vaření, šachů, mažoretek a výtvarné, hudební či dramatické kroužky. Pořádáme akce pro širokou …

Anima Roztoč

Provozujeme animační …