Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci

Univerzitní knihovna shromažďuje knihovní fond zaměřený na vědu, techniku, textil, architekturu, umění a …

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci

Univerzitní knihovna shromažďuje knihovní fond zaměřený na vědu, techniku, textil, architekturu, umění a …

Knihovna Augusta Seydlera Univerzity Karlovy

Knihovna je určena posluchačům oboru fyzika se zaměřením na astronomii a astrofyziku či studentům doktorandského studia a vědeckým …

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Centrum zabezpečuje informační zdroje pro studenty i odbornou veřejnost. Nabízí tištěný materiál i elektronické …

Knihovna Právnické fakulty - Univerzita Karlova

Poskytujeme knihovnicko-informační služby učitelům, studentům a veřejnosti. Zajišťujeme reprografické, rešeršní, elektronické či poradenské služby. Nabízíme služby pro zrakově postižené. K dispozici je přístup k internetu a …

Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Knihovna zajišťuje základní informační a knihovnické služby pro potřeby pracovníků a studentů fakulty. Poskytuje kopírovací služby a meziknihovní výpůjční služby či možnost připojení k …

Knihovna Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme knihovnicko-informační služby pro studenty fakulty. K dispozici je …

České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské

Provozujeme fakultní knihovnu s odbornou literaturou z oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín. Nabízíme publikace zaměřené na jadernou energetiku a techniku, termodynamiku, chemické inženýrství a technologie, přírodní vědy, životní prostředí a …

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme knihovnické a informační služby. Poskytujeme možnost zapůjčení tabletů a čteček e-knih. Nabízíme samoobslužné vracení vypůjčených dokumentů pomocí …

Knihovna biologie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabídka služeb knihovny biologie. Knihovna se skládá z biologické knihovny, knihovny botaniky či knihovny filosofie a dějin přírodních věd. Zajišťuje půjčení čteček elektronických knih, reprografické a doplňkové služby. K dispozici je přístup na …

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme pro fakultu základní informační a knihovnické …

Knihovna chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Nabízíme služby knihovny se zaměřením na analytickou, anorganickou, fyzikální, makromolekulární, organickou a jadernou chemii či biochemii. Zajišťujeme kopírovací služby a poskytujeme přístup do databází Beilstein a Chemical Abstract …

Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabízíme služby geografické knihovny pro studenty i širokou veřejnost. Poskytujeme možnost zapůjčení elektronických čteček. K dispozici je skener, kopírka a tiskárna. Zajišťujeme pořádání výstav a vypracování …

Knihovna geologie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na geologii, paleontologii, mineralogii, krystalografii a geochemii, petrologii a užitnou geofyziku. Naleznete zde sborníky z konferencí, učebnice, skripta, vysokoškolské kvalifikační práce a jiné …