Firmy

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Provozujeme veřejnou univerzální knihovnu. K dispozici máme půjčovny, studovny, regionální badatelny, galerie a literární kavárny. Zajišťujeme on-line katalog knih a připojení k internetu. Půjčujeme naučnou i dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pořádáme knihovnické a literární …

Obecní knihovna Vršce

Nabídka knihovnických služeb a přístupu na internet. Do knihovny jsou pravidelně přiváženy knihy z výměnných souborů Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, které převážně obsahují nové knihy a případné požadavky …

Městská knihovna Náchod, obecně prospěšná společnost

Poskytujeme meziknihovní výpůjční, kopírovací a reprografické služby, pořádáme besedy a soutěže. K dispozici je přístup na …

Knihovna Stanislava Rudolfa

Zajišťujeme půjčování knih a časopisů od českých i zahraničních autorů. Nabídka využití veřejného …

Obecní knihovna Bernartice

Nabízíme knihovnické služby. Zajišťujeme půjčování knih z vlastního i z výměnných fondů Městské knihovny Trutnov. Zabezpečujeme meziknihovní výpůjční službu. K dispozici je on-line katalog dostupných knih. Umožňujeme využití veřejně přístupného …

Obecní knihovna Bolehošť

Nabídka knihovnických služeb. V současné době obsahuje knižní fond cca 3850 knih, přičemž každý rok se dokupují knihy nové. Čtenáři zde najdou nejen knížky s pohádkami pro nejmenší, žáci školní četbu, k dispozici jsou i praktické knížky pro kutily a ženy zde mají zastoupení svých oblíbených …

Obecní knihovna Humburky

Nabízíme knihovnické a informační služeby. Najdete u nás knihy z řad beletrie a naučné literatury, dále odebíráme časopisy Čtyřlístek, Dívka, Květy a Reflex. Také využíváme výměnný fond svazků knih z Nového Bydžova a tak rozšiřujeme nabídku pro čtenáře. K dispozici je internet pro …

Obecní knihovna Veliš

Provozujeme obecní knihovnu. Nabízíme výpůjčku knih a přístupu k …

Městská knihovna Kopidlno

Zajišťuje služby v oboru knihovnictví a informačních technologií. Přehled knih v online katalogu. Pořádání besed pro děti a …

Místní knihovna Bystřice

Nabídka knihovnických služeb. Zaměřujeme se na půjčování knih z vlastního fondu, bezplatný přístup k veřejnému internetu, tisk dokumentů, kopírování, skenování, vypalování dat na nosič CD i …

Obecní knihovna Lupenice

Poskytování knihovnických služeb a přístupu k internetu. Nabídka naučné literatury a …

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Provozujeme městskou knihovnu. Půjčujeme naučné knihy, beletrii, časopisy i hudební nosiče. K dispozici je přístup k internetu. Poskytujeme regionální informace. Pořádáme knihovnické a literární …

Obecní knihovna Prosečné

Poskytujeme knihovnické služby. Možnost vypůjčení velmi starých časopisů svázaných do velkých knih a knihy rukodělné …

Obecní knihovna Suchovršice

Provozujeme knihovnu s nabídkou půjčování knih a časopisů. Nabízíme přístup k veřejnému …