Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Provozujeme veřejnou univerzální knihovnu. K dispozici máme půjčovny, studovny, regionální badatelny, galerie a literární kavárny. Zajišťujeme on-line katalog knih a připojení k internetu. Půjčujeme naučnou i dětskou literaturu, poezii, beletrii a časopisy. Pořádáme knihovnické a literární …

Městská knihovna Smiřice

Nabídka knihovnických služeb s možností přístupu k internetu. Pořádáme akce pro základní i mateřské školy a dětské čtenáře. Zajišťujeme donášku knih nemocným a starším …

Místní knihovna Bílý Újezd

Nabídka knihovnických služeb. Možnost připojení k …

Odborná knihovna J. Hájka

Provozujeme odbornou knihovnu. V knihovním fondu je zastoupena veškerá relevantní studijní literatura doplněná o tuzemská i zahraniční odborná periodika a přístup k elektronickým informačním zdrojům. K dispozici je 35 000 knižních svazků, české i zahraniční monografie a studijní …

Obecní knihovna Libníkovice

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k …

Místní knihovna Vrbice

Provozujeme obecní knihovnu. Nabízíme možnost výpůjček beletrie pro děti, mládež a dospělé, naučné literatury pro mládež a dospělé a časopisů. K zapůjčení je k mání více než 500 titulů. K dispozici je i internet i výukové jazykové CD či audio …

Obecní knihovna Jestřebí

Poskytování knihovnických služeb s přístupem na …

Obecní knihovna Skřivany

Nabídka knihovnických služeb pro děti i dospělé. Možnost využití veřejného …

Obecní knihovna Žernov

Nabídka knihovnických …

Městská knihovna Úpice

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu na internet. Zajišťujeme meziknihovní výpůjční služby, kopírování dokumentů a vyhledávání dokumentů v on-line katalogu knihovny. Nabízíme publikace pro děti i dospělé. Připravujeme besedy, pořádáme akce pro děti. Poskytujeme poslech CD v hudebním …

Obecní knihovna Dobrá Voda u Hořic

Poskytujeme knihovnické služby. K dispozici je počítač s připojením na …

Městská knihovna Dobruška

Nabídka knihovnických služeb, pořádání výstav a besed. Poskytujeme možnost kopírování a přístupu na internet. Pořádáme i akce pro …

Městská knihovna Nový Bydžov

Provoz knihovny. Nabídka rezervace knih, presenční a absenční výpůjčky knih, stolních her pro děti, informačního vzdělávání, internetu, kopírování a …

Knihovna Inotex

Nabídka služeb knihovny s odbornou …