Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci

Univerzitní knihovna shromažďuje knihovní fond zaměřený na vědu, techniku, textil, architekturu, umění a …

Vědecká knihovna UJEP

Vědecká knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je k dispozici pro studenty a zaměstnance UJEP, ale i pro zájemce z řad …

Knihovna Augusta Seydlera Univerzity Karlovy

Knihovna je určena posluchačům oboru fyzika se zaměřením na astronomii a astrofyziku či studentům doktorandského studia a vědeckým …

ČZU - Česká zemědělská univerzita Praha, Studijní a informační centrum

Pronajímáme kongresový sál pro 400 osob a 6 salonků pro 10 - 70 osob, výstavní prostor a prostor pro rauty pro organizování kongresů, konferencí, školení, workshopů, seminářů a firemních akcí a prezentací. Provoz knihovny a studovny. Možnost …

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Centrum zabezpečuje informační zdroje pro studenty i odbornou veřejnost. Nabízí tištěný materiál i elektronické …

České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna ČVUT

Provozujeme fakultní knihovnu s nabídkou odborné …

Knihovna Právnické fakulty - Univerzita Karlova

Poskytujeme knihovnicko-informační služby učitelům, studentům a veřejnosti. Zajišťujeme reprografické, rešeršní, elektronické či poradenské služby. Nabízíme služby pro zrakově postižené. K dispozici je přístup k internetu a …

České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské

Provozujeme fakultní knihovnu s odbornou literaturou z oblasti jaderné fyziky a matematicko-fyzikálních disciplín. Nabízíme publikace zaměřené na jadernou energetiku a techniku, termodynamiku, chemické inženýrství a technologie, přírodní vědy, životní prostředí a …

Knihovna Katolické teologické fakulty - Univerzita Karlova

Nabízíme knihovnické a informační služby katolické knihovny pro studenty a zaměstnance fakulty i širokou …

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme knihovnické a informační služby. Poskytujeme možnost zapůjčení tabletů a čteček e-knih. Nabízíme samoobslužné vracení vypůjčených dokumentů pomocí …

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme pro fakultu základní informační a knihovnické …

Knihovna Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Knihovna slouží jako informační a studijní centrum pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance fakulty. Poskytujeme konzultační, rešeršní či kopírovací …

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme meziknihovní výpůjční služby, rezervace, reprografické a referenční služby pro studenty a zaměstnance fakulty i pro veřejnost. Nabízíme možnost výpůjčky starých tisků a rukopisů. Poskytujeme rešeršní …

Knihovna biologie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabídka služeb knihovny biologie. Knihovna se skládá z biologické knihovny, knihovny botaniky či knihovny filosofie a dějin přírodních věd. Zajišťuje půjčení čteček elektronických knih, reprografické a doplňkové služby. K dispozici je přístup na …