Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vzdělávací centrum Liberec

Školíme pracovníky v oblasti veřejné správy či zájemce o témata týkající se širší odborné veřejnosti. Řada témat je vhodná rovněž pro vzdělávání volených zástupců obcí, měst a krajů, případně pro další zainteresované zájemce. Většina školených programů má platnou akreditaci ministerstva …

Centrum pro vzdělávání a kulturu

Jsme bezbariérové kulturní a vzdělávací centrum. Pokud chcete vyrazit za kulturou, potřebujete připravit víkendový pobyt pro své žáky a svěřence, zrealizovat oslavy narozenin, svatební hostiny nebo pokud hledáte prostory pro školení zaměstnanců, jsme tu pro Vás. Vše můžete u …
Dětský domov Frýdlant

Provozujeme dětský domov s kapacitou 32 lůžek. Věk dětí se pohybuje zpravidla od 3 do 19 let. Děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Zajišťujeme péči, výchovu a volnočasové aktivity opuštěným dětem a …

Svobodná ZŠ Jablonec na Nisou, obecně prospěšná společnost

Soukromá základní škola pro 90 žáků s družinou. Nabízíme zájmové kroužky tance, výtvarné výchovy, sportu, počítačů, francouzštiny a vědy. Organizujeme týdenní sportovní aktivity v přírodě, kurzy lyžování, cykloturistiky, vodáctví a bruslení. Vyučujeme anglický …

ZŠ Turnov, Žižkova

Provozujeme základní školu pro 670 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme klubovnu, knihovnu, výlety i …

MŠ Liberec, Klášterní

Mateřská škola pro 184 dětí se školní jídelnou. K dispozici jsou třídy běžného typu i speciální. Nabízíme taneční, výtvarný a pěvecký kroužek. Zajišťujeme výuku německého jazyka. Součástí školy je zahrada. Pořádáme lyžařské výcviky a dětskou sportovní …

ZŠ a MŠ Nová Ves

Provozujeme základní školu pro 120 žáků. Součástí školy je školní jídelna a družina. Zajišťujeme základní vzdělávání i mimoškolní aktivity. Nabízíme stravování dětí. Poskytujeme zájmové kroužky, mezi které patří kroužek anglického …

MŠ Turnov, Zborovská

Mateřská škola pro 92 dětí s jídelnou. Pořádáme karnevaly, navštěvujeme divadla a exkurze. Zaměřujeme se na pohybovou aktivitu a logopedickou …

Městská knihovna Dubá

Nabídka knihovnických služeb, možnost tisku, kopírování a využití internetu. Knihovní provoz je plně automatizován, od výpůjčního protokolu až po on-line katalogy přístupné veřejnosti. Knihovní fond městské knihovny tvoří cca 9 000 knihovních …

ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216

Provozujeme 2. stupeň základní školy s družinou, jídelnou a službami výchovného poradce. Poskytujeme výuku anglického a německého jazyka včetně informatiky. Pořádáme společenské akce, plesy, karnevaly, výlety do přírody i za …