Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Depozitní středisko Ústřední knihovny UK v Lešeticích

Provozujeme depozitní středisko Ústřední knihovny Univerzity Karlovy. Nabízíme především rešeršní služby a meziknihovní výpůjční …

Knihovna Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme knihovnicko-informační služby pro studenty fakulty. K dispozici je …

Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Knihovna zajišťuje základní informační a knihovnické služby pro potřeby pracovníků a studentů fakulty. Poskytuje kopírovací služby a meziknihovní výpůjční služby či možnost připojení k …

České vysoké učení technické v Praze - Knihovna Fakulty dopravní

Provozujeme fakultní knihovnu se zaměřením na odbornou literaturu z oblastí dopravy a komunikace. Nabízíme publikace o silniční, železniční a letecké dopravě, dopravních systémech, managementu, ekonomice, automatizaci, dopravních procesech či technologiích a …

Knihovna chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Nabízíme služby knihovny se zaměřením na analytickou, anorganickou, fyzikální, makromolekulární, organickou a jadernou chemii či biochemii. Zajišťujeme kopírovací služby a poskytujeme přístup do databází Beilstein a Chemical Abstract …

Knihovna geologie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na geologii, paleontologii, mineralogii, krystalografii a geochemii, petrologii a užitnou geofyziku. Naleznete zde sborníky z konferencí, učebnice, skripta, vysokoškolské kvalifikační práce a jiné …

Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabízíme služby geografické knihovny pro studenty i širokou veřejnost. Poskytujeme možnost zapůjčení elektronických čteček. K dispozici je skener, kopírka a tiskárna. Zajišťujeme pořádání výstav a vypracování …

Knihovna biologie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabídka služeb knihovny biologie. Knihovna se skládá z biologické knihovny, knihovny botaniky či knihovny filosofie a dějin přírodních věd. Zajišťuje půjčení čteček elektronických knih, reprografické a doplňkové služby. K dispozici je přístup na …

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Centrum zabezpečuje informační zdroje pro studenty i odbornou veřejnost. Nabízí tištěný materiál i elektronické …

Knihovna Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na ochranu životního prostředí, ekologii a další související obory. Najdete zde monografie, učebnice, skripta, ročenky, slovníky, encyklopedie, časopisy a jiné druhy …

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme pro fakultu základní informační a knihovnické …

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Zajišťujeme meziknihovní výpůjční služby, rezervace, reprografické a referenční služby pro studenty a zaměstnance fakulty i pro veřejnost. Nabízíme možnost výpůjčky starých tisků a rukopisů. Poskytujeme rešeršní …

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha - knihovna

Provozujeme knihovnu určenou studentům školy. K dispozici je přístup na internet, studovna, možnost půjčování knih prezenčně i absenčně a prodej skript a …

Knihovna Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Knihovna slouží jako informační a studijní centrum pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance fakulty. Poskytujeme konzultační, rešeršní či kopírovací …