Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Lékařská knihovna Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Poskytujeme knihovnické a informační i rešeršní služby. Nabízíme možnost kopírování a tisku. Zajišťujeme meziknihovní výpůjční službu, on-line katalogizaci či zpřístupnění české národní lékařské …

Lékařská knihovna - Oblastní nemocnice Jičín

Provozujeme lékařskou knihovnu s nabídkou odborných …

Lékařská knihovna - Orlickoústecká nemocnice

Knihovna poskytuje základní knihovnické a informační služby zaměstnancům nemocnice a ostatním zdravotnickým pracovníkům, studentům a zájemcům o zdravotnickou literaturu v …

Lékařská knihovna - Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Nabízíme služby vědecké knihovny se zaměřením na obor lékařství. Nabízíme knihy, časopisy a videokazety. Zhotovujeme kopie. Zajišťujeme publikace a časopise prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. K dispozici je přístup k síti …

Lékařská knihovna Odborného léčebného ústavu Jevíčko

Nabídka služeb knihovny s lékařskou …

Středisko vědeckých informací - Nemocnice Na Bulovce

Provoz knihovny se zaměřením na lékařskou literaturu. Poskytujeme možnost zapůjčení slovníků, příručního fondu, časopisů, separátů a odborných knih. K dispozici jsou dva počítače s volným přístupem k …

Knihovna Státního zdravotního ústavu

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. Poskytujeme reprografické …

Lékařská knihovna - Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na lékařskou …

Lékařská knihovna Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice

Nabídka knihovnických služeb a literatury z oblasti psychiatrie, sexuologie a …

Lékařská knihovna - Nemocnice Jihlava

Nabízíme služby knihovny s odbornou literaturou. K zapůjčení nabízíme atlasy, učebnice, skripta, literaturu pro sestry, periodika a odbornou monografii. Poskytujeme bibliografické informace a zajišťujeme reprografické kopie článků či lékařských zahraničních …

Lékařská knihovna - Nemocnice Na Homolce

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na lékařskou literaturu. Získáváme informace z oborů cévní chirurgie a kardiochirurgie, neurologie, radiodiagnostiky, anesteziologie, gynekologie nebo počítačové tomografie. Spravujeme knihovní fond. Provádíme překlady a reprografické …

Lékařská knihovna Nemocnice Boskovice

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby především zaměstnancům, studentům zdravotnických škol a ostatní odborné lékařské veřejnosti. Zprostředkování výpůjček odborných knih a periodik z jiných knihoven a informačních …

Lékařská knihovna - Nemocnice Tábor

Lékařská knihovna poskytuje své služby zaměstnancům, studentům a ostatní odborné …

Odborná knihovna Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Nabídka služeb knihovny s lékařskou …