Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Lékařská knihovna Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice

Nabídka knihovnických služeb a literatury z oblasti psychiatrie, sexuologie a …

Lékařská knihovna - Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Nabízíme služby vědecké knihovny se zaměřením na obor lékařství. Nabízíme knihy, časopisy a videokazety. Zhotovujeme kopie. Zajišťujeme publikace a časopise prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. K dispozici je přístup k síti …

Lékařská knihovna - Nemocnice Na Homolce

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na lékařskou literaturu. Získáváme informace z oborů cévní chirurgie a kardiochirurgie, neurologie, radiodiagnostiky, anesteziologie, gynekologie nebo počítačové tomografie. Spravujeme knihovní fond. Provádíme překlady a reprografické …

Středisko vědeckých informací - Nemocnice Na Bulovce

Provoz knihovny se zaměřením na lékařskou literaturu. Poskytujeme možnost zapůjčení slovníků, příručního fondu, časopisů, separátů a odborných knih. K dispozici jsou dva počítače s volným přístupem k …

Knihovna Státního zdravotního ústavu

Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou. Poskytujeme reprografické …

Lékařská knihovna - Oblastní nemocnice Příbram

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na lékařskou literaturu. Poskytujeme výpůjční, cirkulační, reprografické či rešeršní služby. Nabízíme medicínské informace a informace okrajových oborů pro lékaře, sestry, management nemocnic, studenty či …

Lékařská knihovna - Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na lékařskou …

Lékařská knihovna - Oblastní nemocnice Jičín

Provozujeme lékařskou knihovnu s nabídkou odborných …

Knihovna Klatovské nemocnice

Provozujeme knihovnu se zaměřením na lékařskou …

Lékařská knihovna - Nemocnice Tábor

Lékařská knihovna poskytuje své služby zaměstnancům, studentům a ostatní odborné …

Středisko vědeckých informací - Nemocnice Písek

Provozujeme specializované knihovnické, informační a vzdělávací pracoviště pro oblast lékařství a zdravotnictví v píseckém regionu.Středisko vědeckých …

Lékařská knihovna Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Poskytujeme knihovnické a informační i rešeršní služby. Nabízíme možnost kopírování a tisku. Zajišťujeme meziknihovní výpůjční službu, on-line katalogizaci či zpřístupnění české národní lékařské …

Knihovna Nemocnice Prachatice

Knihovna slouží zaměstnancům nemocnice, ale i pacientům, kteří jsou v nemocnici hospitalizováni. Nabízíme odbornou zdravotnickou literaturu, ale i beletrii a ostatní knižní …

Lékařská knihovna - Nemocnice Jihlava

Nabízíme služby knihovny s odbornou literaturou. K zapůjčení nabízíme atlasy, učebnice, skripta, literaturu pro sestry, periodika a odbornou monografii. Poskytujeme bibliografické informace a zajišťujeme reprografické kopie článků či lékařských zahraničních …