FirmyUniverzita Jana Evangelisty Purkyně - Centrum pedagogické praxe Pedagogické fakulty

Zajišťujeme pedagogické praxe pro studenty učitelských …
ZŠ a MŠ Děčín, Březová

Provozujeme škola pro 108 dětí s jídelnou. K dispozici nabízíme zahradu s dřevěnými průlezkami, pískovištěm a dvěma zahradními domky na hračky. Pořádáme divadelní představení, výlety, besídky, karneval v maskách, oslavy svátků a pasování na školáky. Navštěvujeme vánoční a velikonoční …

MŠ Hvězdička

Mateřská škola pro 165 dětí se školní jídelnou. Chceme, aby tak jako hvězdy na obloze i naše MŠ vyzařovala do svého širokého okolí velké množství energie a přitahovala tak co nejvíce dětí, které se zde budou cítit v pohodě, bezpečí a budou zde mít možnost rozvíjet svou …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Institut kombinovaného studia Most Hornicko-geologické fakulty

Nabídka studia v oblasti hornického inženýrství, ekonomiky, řízení v nerostném surovinovém průmyslu, zneškodňování odpadů, informačního systémového managementu, komerčního inženýrství a environmentálním …

MŠ Liška

Provoz mateřské …

Obecní knihovna Horní Beřkovice

Provozujeme obecní knihovnu. Najdete u nás literaturu pro děti i dospělé od tuzemských či zahraničních autorů. K dispozici je internet pro …

ZUŠ Rumburk

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických …

Dětský domov a Školní jídelna Most

Dětský domov nabízí útočiště pro děti do 18 let a pro nezletilé matky. Celková kapacita objektu je 70 míst. Hledáme dětem nové rodiny nebo se snažíme o urovnání vztahů ve své rodině. Zajišťujeme víkendové a prázdninové pobyty doma, podmínečná propuštění a pěstounskou …