Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Centrum pedagogické praxe Pedagogické fakulty

Zajišťujeme pedagogické praxe pro studenty učitelských …
ZŠ Chomutov, Kadaňská

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou. Podporujeme projekt Zdravá škola. Nabízíme pronájem velké nebo malé …

Dětský domov, ZŠ a Střední škola Žatec

Praktická základní škola pro 86 žáků a státní střední praktická škola pro 40 žáků zajišťuje výuku dvouletých a jednoletých studijních oborů praktická …

ZŠ Dubí 1

Základní škola pro 300 žáků se školní jídelnou a …

Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice

Organizujeme volnočasové aktivity pro děti a mládež. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, sportu, počítačových her, moderního tance, skupinové relaxace a šachů. Pořádáme tábory, drakiády, loutkové divadlo, maškarní, výtvarné soutěže i pálení …

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků a přírodovědných předmětů. Pořádání školních výletů a zájezdů. Organizace projetktů. Nabídka pronájmu školní …

MŠ speciální, Louny

Provozujeme speciální mateřskou školu se čtyřmi třídami s kapacitou 56 dětí s více vadami. K dispozici je školní jídelna či kneippova rehabilitační místnost. Provádíme fyzioterapie, logopedii a míčkovou facilitaci. Nabízíme kurzy plavání, keramický kroužek či výuku anglického …

Obecní knihovna Jiřetín pod Jedlovou

Provoz městské knihovny. Nabídka zapůjčení knih pro děti a …