Firmy

Obecní knihovna Kosov

Půjčování knih a časopisů. V půjčovní místnosti je návštěvníkům knihovny umožněn prostřednictvím počítače bezplatný přístup k …

Obecní knihovna Šubířov

Provoz obecní knihovny s možností přístupu na …

Místní knihovna Lesnice

Nabízíme knihovnické služby. K dispozici je veřejný internet s možností tisku …

Místní knihovna Soběchleby

Poskytování knihovnických služeb pro děti i dospělé s možností využití veřejného …

Obecní knihovna Ohrozim

Provozujeme obecní knihovnu. Nabízíme knihovnické služby a přístup k veřejnému …

Místní knihovna Týn nad Bečvou

Provozování místní obecní knihovny s připojením na …

Obecní knihovna Svésedlice

Nabídka knihovnických …

Obecní knihovna Mostkovice

Provoz obecní knihovny. Možnost využití …

Obecní knihovna Příkazy

Provoz obecní knihovny. K dispozici je veřejný …

Místní knihovna v Bohuslavicích

Nabízíme meziknihovní výpůjční služby. K dispozici internet, možnost kopírování a …

Obecní knihovna Sobotín

Provoz obecní knihovny. Nabídka knihovnických …

Obecní knihovna Veselíčko

Nabídka služeb obecní knihovny. Ve stálém fondu má knihovna 3203 knihovních jednotek, čtenářům nabízí několik titulů časopisů. K dispozici je časopis o knihách, čtení, spisovatelích a knihovnách. K dispozici je veřejný …

Obecní knihovna Šišma

Provozujeme obecní knihovnu. Nabízíme půjčování knih i časopisů. Možnost využití bezplatného přístupu na internet, kopírování a tisk dokumentů. Pořádáme kulturní a společenské akce ve spolupráci se sborem dobrovolných …

Obecní knihovna Určice

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu k internetu. Pořádání besed a soutěží pro …