Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Soukromá školka FAZOLKA

 – Naplánovat trasu
Provozujeme soukromou mateřskou školku s celoročním provozem. Děti hlídáme od 10 měsíců. Nabízíme kroužky anglického jazyka, hudební výchovy či tvořivé dílny. Zajišťujeme taneční, pěvecké a venkovní aktivity na zahradě. K dispozici je profesně kvalifikovaný …
(4)
777 835 428

Lesní školka České Budějovice

Provoz specializovaného předškolního zařízení. Přijímáme i děti od 2 let. Ve škole je vyučován anglický jazyk a užívány prvky Montessori …

Strom života

Provozujeme soukromou mateřskou školu. Jsme dětské centrum pro děti od 2-7 let. Formou her vedeme děti k užívání si radostí, samostatnosti, ohleduplnosti k lidem, přírodě i k sobě samým. Stravování je zajištěno formou svačiny 2x denně, obědy objednáváme z Bio …

Mateřská škola - Milánkova školička, s.r.o.

Soukromá společnost zajišťující předškolní …

Královská školka Písek

Dětská skupina Family and Job v Písku má kapacitu 12 dětí. S vašimi princeznami a princi si zde hrají a pozor na ně dávají 4 učitelky. Děti mají zajištěnou celodenní stravu včetně teplého oběda. S dětmi chodíme hodně ven, vždyť jsme hned vedle městského parku a blízko …

Miniškolka Ptáčata

Jsme soukromé zařízení pro aktivní hlídání dětí ve věku od 3 do 6 let se vzdělávacím a výchovným programem, se specializací na hudební …

II. soukromá mateřská škola Sluníčko, s.r.o., s.r.o.

Provozujeme soukromou mateřskou školku, jejíž kapacita je 20 dětí. Disponujeme vlastní jídelnou. Zaměřujeme se na adaptaci, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku či zdravé sebevědomí. Do vzdělávání zapojujeme výuku anglického a německého …

Montessori Kampus, s.r.o.

Provozujeme mateřskou školu se zaměřením na montessori vzdělávání dětí ve věku od 1 do 12 let vedoucí k samostatnosti, disciplíně a odpovědnosti. K dispozici je jídelna. Pořádáme školní výlety či …

Soukromá MŠ Libějovice

Provozujeme soukromou mateřskou školku s kapacitou 20 míst. K dispozici máme vlastní jídelnu. Zaměřujeme se na adaptaci, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s ostatními. Disponujeme kvalifikovaným …

Anglické centrum Abacus English Preschool, s.r.o.

Anglické centrum provozuje mateřskou školku s celodenní výukou v angličtině. Školka je otevřena dětem od 2 do 7 let, s různou úrovní angličtiny. Program je založen na britských osnovách pro předškolní výuku a přirozenou cestou naučí děti vnímat cizí jazyk, jako běžný způsob …