Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Mateřská škola Slunečnice

Mateřská škola zajišťuje komplexní výchovně - vzdělávací péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami různého typu a stupně, včetně kombinovaných vad. Navštěvují ji děti s poruchami mentálního vývoje, kombinovanými vadami, s autismem nebo poruchou PAS (porucha autistického …

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Mateřská škola je dislokovaným pracovištěm. Je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem s kombinovaným postižením. Zaměřuje se na rozvoj celé osobnosti dítěte s cílem jeho přípravy pro život a uplatnění se v něm dle schopností a …

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova

Provoz logopedické mateřské školy pro děti od 3 do 6 let s vadami řeči jako jsou mnohočetné dyslalie, opožděný vývoj řeči, dysfázie, etopedické poruchy. Možnost využití relaxačních her zaměřených na dramatickou výchovu a pořádání akcí jako jsou soutěže, karneval, sportovní dny a …

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 12 dětí se zdravotním znevýhodněním. Poskytujeme individuální péči, fyzioterapeutickou i muzikoterapeutickou místnost, snoezelen, učebna s interaktivní tabulí a tělocvična. K dispozici je zahrádka s prolézačkami, houpačkami, trampolínou a …

MŠ Kamarád

Poskytujeme komplexní vzdělávací a zdravotně sociální služby klientům od 2 do 26 let s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Zajišťujeme osobní asistenci a sociální poradenství. Provádíme relaxační a aktivizační terapii i výchovně psychosociální a rehabilitační péči a …

MŠ Sloupno

Mateřská škola pro 58 dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. K dispozici je jídelna, kroužek juda, jógy, angličtiny, výtvarné …

MŠ speciální Trutnov, Na Struze

Provozujeme speciální sedmitřídní mateřskou školu pro 112 dětí se smyslovým, řečovým, tělesným a mentálním postižením, poruchou chování, s odchylkou psychomotorického vývoje, kombinovanou vadou, autismem, sníženou psychosociální adaptací či zdravotním nebo sociálním …

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Mateřská škola pro 40 dětí. …

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344

Mateřská škola speciální pro 10 dětí se zaměřením na výchovu a vzdělávání mentálně handicapovaných …

MŠ speciální Semily

Speciální mateřská škola pro 38 dětí s jídelnou. Do naší MŠ mohou být přijímány děti s různými vzdělávacími potřebami a s různým druhem postižení – tělesným, s poruchami řeči, s poruchami pozornosti a vnímání a autismem, sluchovým i zrakovým postižením, zdravotním a sociálním …

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Mateřská škola pro 40 dětí s …

MŠ Hláska

Provozujeme mateřskou školu s bezbariérovým přístupem pro 56 dětí s vadami řeči a s tělesnými i mentálními vadami. Zaměřujeme se na prevenci logopedických vad. Disponujeme šesti třídami a pořádáme výstavy výtvarných prací, oslavy, karnevaly či výlety a organizujeme …

MŠ Hláska

Provozujeme mateřskou školu s bezbariérovým přístupem pro 56 dětí s vadami řeči a s tělesnými i mentálními vadami. Zaměřujeme se na prevenci logopedických vad. Disponujeme šesti třídami a pořádáme výstavy výtvarných prací, oslavy, karnevaly či výlety a organizujeme …

MŠ speciální Mladá Boleslav, Šmilovského

Speciální mateřská škola pro 52 dětí s jídelnou. Školka je zřízena pro děti s různými hadicapy ve věku od tří do sedmi let. Nabízíme logopedickou péči, speciální cvičení a individuální výchovu. Spolupracujeme s odborníky. Zajišťujeme výlety, plavání či taneční …