Firmy

ZŠ Eduarda Štorcha a MŠ Ostroměř

Dvoutřídní mateřská škola nabízí souběžnou nabídku herních aktivit v obou třídách s možností volného výběru konkrétní činnosti. Zajišťujeme osobní rozvoj dítěte se zaměřením na jeho individuální zvláštnosti a rozvíjení jeho morálně volních …

MŠ České Meziříčí

Provozujeme mateřskou školu pro 78 dětí. Máme k dispozici vlastní jídelnu. Výuka je vedena formou her, poznáváním a individuální …

Dětský lesní klub U Tří veverek

Sdružení provozuje dětskou lesní školku pro děti od 3 do 7 let. Nabídka zdravého stravování či sportovních …

Mateřská škola Lentilka

Mateřská škola pro děti zrakově postižené. K dispozici je zahrada, čtyři třídy s celodenním provozem. Pořádáme různé akce jako jsou divadla, besídky, soutěže, výlety, karneval či vánoční nebo velikonoční …

MŠ Hořice, Husova

Mateřská škola pro 94 dětí s logopedickou a speciální třídou pro děti s kombinovanými vadami. K dispozici je celkem pět tříd, tři běžného typu a dvě speciální. Součástí školy je školní jídelna a zahrada s dřevěnými hracími …

ZŠ a MŠ Martínkovice

Mateřská škola s kapacitou pro 25 dětí. Ve škole je jídelna. Děti učíme samostatnosti a postupujeme na základě schváleného školního vzdělávacího plánu. Pořádáme výlety do přírody či za kulturou, besídky a jiné příležitostné akce. Využíváme přilehlé dětské …

Mateřská škola, Bystřice

Provozujeme jednotřídní mateřskou školu, jejíž filozofií je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy v návaznosti na rodinnou výchovu. Ke sportovnímu vyžití slouží velká zahrada s herními prvky. Součástí mateřské školy je školní …

MŠ Police nad Metují

Provozujeme čtyřtřídní mateřskou školu pro 104 dětí s vlastní kuchyní a tělocvičnou. Disponujeme školní zahradou s pískovišti, skluzavkami, přelézačkami a zahradními domky. Nabízíme hudební, výtvarné a anglické kroužky a pořádáme …

ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou

Mateřská škola pro 66 dětí ve třech třídách s jídelnou. Pro děti jsou zajištěny hry, divadelní představení a kulturní, společenské a sportovní …

ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Janské Lázně

Mateřská škola zajišťuje veškeré služby, které jsou určeny pro děti s onemocněním pohybového ústrojí a nervových onemocnění. Připraveny jsou kulturní akce, hry a společenské …

ZŠ a MŠ Vítězná

Mateřská škola pro 40 dětí s jídelnou. Snahou učitelek v mateřské škole je navázat na výchovu dítěte v rodině. Cílem je rozvíjet u dětí pocit zdravého sebevědomí a sebejistoty, schopnost samostatného myšlení a jednání. Děti mohou využívat při svých činnostech vybavenou zahradu a nedaleké …

ZŠ a MŠ Libáň

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou. Nabízíme výchovné poradenství. Pořádáme výlety, košíkové karnevaly, výzdoby, plavecké výcviky, vystoupení, návštěvu cukrárny a knihovny. Zaměřujeme se na pohádky, besedy, oslavy čarodějnic, Den Země, adventní trhy, vánoční besídky, soutěže a …

Mateřská škola Vamberk, Tyršova 280

Provozujeme školku. Zajišťuje celodenní péči o Vaše dítě. Cílem naší snahy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí a komunikovat s …

ZŠ a MŠ Hajnice

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou. Pořádáme plavecký výcvik, drakiádu s rodiči, spaní v MŠ, zamykání a odemykání zahrady, dětské karnevaly, výlety, vánoční besídky a spoustu dalších akcí pro děti i …