Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ při nemocnici Liberec, Husova

Speciální mateřská škola pro 24 dětí se zahradou a …

MŠ Hláska

Provozujeme mateřskou školu s bezbariérovým přístupem pro 56 dětí s vadami řeči a s tělesnými i mentálními vadami. Zaměřujeme se na prevenci logopedických vad. Disponujeme šesti třídami a pořádáme výstavy výtvarných prací, oslavy, karnevaly či výlety a organizujeme …

MŠ speciální Semily

Speciální mateřská škola pro 38 dětí s jídelnou. Do naší MŠ mohou být přijímány děti s různými vzdělávacími potřebami a s různým druhem postižení – tělesným, s poruchami řeči, s poruchami pozornosti a vnímání a autismem, sluchovým i zrakovým postižením, zdravotním a sociálním …

MŠ speciální Mladá Boleslav, Šmilovského

Speciální mateřská škola pro 52 dětí s jídelnou. Školka je zřízena pro děti s různými hadicapy ve věku od tří do sedmi let. Nabízíme logopedickou péči, speciální cvičení a individuální výchovu. Spolupracujeme s odborníky. Zajišťujeme výlety, plavání či taneční …

Speciální ZŠ a MŠ, Rumburk

Provozujeme mateřskou školku při zdravotnickém zařízení pro 20 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se zaměřuje na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, samostatnosti, motoriky, zdravého sebevědomí či schopnosti komunikovat s …

Speciální ZŠ a MŠ Děčín, Teplická

Mateřská škola pro 15 …

MŠ Sloupno

Mateřská škola pro 58 dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. K dispozici je jídelna, kroužek juda, jógy, angličtiny, výtvarné …

MŠ speciální Trutnov, Na Struze

Provozujeme speciální sedmitřídní mateřskou školu pro 112 dětí se smyslovým, řečovým, tělesným a mentálním postižením, poruchou chování, s odchylkou psychomotorického vývoje, kombinovanou vadou, autismem, sníženou psychosociální adaptací či zdravotním nebo sociálním …

MŠ speciální, Ústí nad Labem

Speciální mateřská škola pro 51 dětí s jídelnou. Školka se věnuje péči o zdravotně znevýhodněné děti. Vhodné pro děti s dermorespiračním syndromem, astmatem, atopickým ekzémem, juvenilní artritidou, chronickým onemocněním ledvin a srdce a s dalšími vadami či …

MŠ speciální, Demosthenes, o.p.s.

Speciální mateřská škola pro 36 dětí. Nabídka specifických pedagogických činností zaměřených na rozvoj osobnosti a podporu vzdělávání lidí se zdravotním postižením za účelem vhodné integrace. Poskytujeme diagnostiku a …

Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad Labem, Pod Parkem

Provozujeme mateřskou školu pro 65 dětí fungující formou skupinového programu. Vybavení obsahuje učební i terapeutické pomůcky se zaměřením na rozvoj …

MŠ speciální Ústí nad Labem, Štefánikova

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 37 dětí s kuchyní a jídelnou. Disponujeme zahradou s altánkem a nábytkem, dvěma pískovišti, domečkem, skluzavkou, houpačkou a trampolínou. Zaměřujeme se na zrakové postižené či hyperaktivní děti. K režimu dne patří kreslení, zpěv, cvičení i …

MŠ speciální, ZŠ praktická a speciální Praha 9, Litvínovská

Mateřská škola pro 76 žáků se somatickými a logopedickými vadami. Věnujeme se dětem se sníženou imunitou, s psychickými i výchovnými problémy, s mentálním i kombinovaným postižením. Součástí je jídelna. K dispozici je zahrada s …

Mateřská škola speciální, Praha 8

Provozujeme speciální mateřskou školu, jídelnu a internát. Poskytujeme péči dětem ve věku od 2 do 7 let s vývojovými poruchami a opožděným vývojem, dětem hyperaktivním a sociálně ohroženým. K budově patří velká zahrada s prolézačkami, pískovišti, koly, tříkolkami a …