Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Mateřská škola Olomouc, Blanická

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 15 dětí s mentálním postižením, poruchami komunikace a chování či poruchami sociability. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny či sportovní a jiné …

Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Mateřská škola při nemocnici pro 15 …

SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc-Hejčín

Provozujeme mateřskou školu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, přednostně pro děti s poruchami zraku a narušenou komunikační schopností. Dětem je v rámci školy poskytováno speciálně pedagogická, logopedická či zraková péče prováděná kvalifikovanými …

ZŠ a MŠ při lázních, Velké Losiny

Speciální mateřská škola pro tělesně postižené děti s kapacitou 15 míst. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na …

Střední škola, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou. Zajištění pedagogické péče dětem tělesně a mentálně postiženým. Možnost celotýdenního ubytování na …

ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova

Provoz speciální mateřské školy pro 12 dětí od 3 až do 7 let. Staráme se o děti s různými stupni mentální retardace, DMO, LMD, vadou řeči, epilepsií nebo pohybovým postižením či zrakovým postižením. Podporujeme zdravý, tělesný, psychický a sociální …

MŠ a ZŠ Slezské diakonie, Krnov

Provozujeme speciální mateřskou školu s kapacitou 10 míst pro žáky s postižením. Učíme rozvíjet pohybové dovednosti, smyslové vnímání a jemnou motoriku. Věnujeme se rozvoji prosociálního chování ve vztahu k druhému. Zaručujeme individuální přístup speciálních pedagogů a …

Speciální MŠ Svitavy

Provozujeme speciální mateřskou školu se školní jídelnou pro 130 dětí s kombinovaným postižením. Součástí je výuka angličtiny, plavecký výcvik i zdravotní …

Speciální MŠ Svitavy

Provozujeme speciální mateřskou školu se školní jídelnou pro 130 dětí s kombinovaným postižením. Součástí je výuka angličtiny, plavecký výcvik i zdravotní …

ZŠ a MŠ speciální Kroměříž

Speciální mateřská škola pro 12 dětí s jídelnou. Škola je bezbariérová. Pořádáme dny otevřených dveří, školní slavnosti, dílny s rodiči, zahradní slavnosti, jarmarky, výstavy a prezentace školy na soutěžích, přehlídkách, …

ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž

Škola poskytuje vzdělávání a výchovu žákům zdravotně postiženým, obtížně vychovatelným a nemocným po dobu jejich umístění v zdravotnickém zařízení. Při výuce a vzdělávání používáme speciálně pedagogické metody a terapeutické metody. Součástí je také logopedická péče a ekologická …

MŠ Vyškov, Sochorova

Provozujeme mateřskou školu pro děti zdravé, zdravotně oslabené, s obtížemi řeči a děti s individuálními potřebami. Děti mohou využívat bazén a vybavenou …

MŠ Ostrava-Poruba, 17. listopadu

Mateřská škola pro 82 dětí s tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, s mentální retardací, s poruchami řeči nebo s poruchami autistického spektra. K pravidelné péči o děti patří logopedie a rehabilitace, kterou zajišťují odborní …

MŠ logopedická Ostrava

Mateřská škola pro 60 dětí zaměřená na péči o děti s vadami řeči a integraci dětí s kombinovanými vadami a autismem. K dispozici je školní jídelna. Poskytujeme individuální logopedickou péči, relaxační cvičení s prvky jógy a overbally, rozvíjení grafomotoriky pomocí speciálních metod a …