Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


ZŠ a MŠ Štarnov

Provozujeme mateřskou školu pro 24 dětí. Pořádáme výlety, tématické dny, zájmové kroužky, hudební kurzy, besídky a sportovní …

ZŠ a MŠ Velký Újezd

Mateřská škola pro 50 …

MŠ Tučín

Provozujeme mateřskou školu pro 25 dětí s jídelnou. K dispozici máme zahradu, kotelnu a domeček na ukládání hraček. Pořádáme drakiádu, besídky, karnevaly, školu v přírodě a další výlety. Zaměřujeme se na enviromentální vzdělávání. Snažíme se, aby se děti učily …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc

Mateřská škola pro 24 dětí se sluchovým postižením. Součástí je jídelna. Vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám …

Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí

Provozujeme mateřskou školu pro 90 dětí s vlastní jídelnou a …

ZŠ a MŠ J. Schrotha, Lipová - lázně

Mateřská škola pro 93 dětí. Možnost výuky anglického jazyka, v nabídce jsou další zájmové kroužky jako je flétna a keramika. K dispozici jsou služby …

ZŠ a MŠ Troubky

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou. Přijímáme děti od 3 do 6 až 7 let. K dispozici máme tělocvičnu, keramickou dílnu a velkou zahradu. Nabízíme vzdělávací …

MŠ Troubelice

Trojtřídní mateřská škola pro 70 dětí s jídelnou. Pořádáme výlety a dětské …

ZŠ a MŠ Olomouc, Arbesova

Provozujeme mateřskou školu pro 144 dětí. Pořádáme výlety, výtvarnou a hudební zájmovou činnost, výlety, slavnosti, soutěže či jízdy na ponících a další zájmové …

ZŠ a MŠ Mostkovice

Mateřská škola pro 47 dětí s jídelnou. Pořádáme besídky, výlety či kulturní vystoupení. Nabízíme keramický, anglický či taneční kroužek, výuku hry na flétnu, logopedii, hipoterapii či tělesná …

MŠ Mohelnice, Na Zámečku

Mateřská škola pro 206 dětí s jídelnou se speciální třídou pro děti s vadami řeči. K dispozici je prostorná zahrada která je vybavena pískovišti, kolotoči, průlezkami, skluzavkou a dřevěnými …

ZŠ a MŠ Svébohov

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou. Naše mateřská škola je jednotřídní. Navštěvují ji děti ve věku od 2,5 do 7 let. U školy je udržovaná prostorná oplocená zahrada, která umožňuje dětem všestranné vyžití v pěkném a klidném …